« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - části pozemku 2656/1, část pozemku 2497/1, část pozemku 2763/19, část pozemku 2763/20, část pozemku 1224/2 v k.ú. Hostivař HOM-1885/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

části pozemku 2656/1, část pozemku 2497/1, část pozemku 2763/19, část pozemku 2763/20, část pozemku 1224/2 v k.ú. Hostivař HOM-1885/2019
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br>
<br> Oznamuje
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Prodat
části pozemku parc.č.2656/1 označených dle GP č.4217-29/2016 (potvrzený pod číslem PGP-
<br> 4220/2017-101 dne 18.9.2017) jako parc.č.2656/7 o výměře 1074 m2 a parc.č.2656/8 o výměře
<br> 56 m2,část pozemku parc.č.2497/1 označeného dle GP č.4310-46/2017 (potvrzený pod číslem
<br> PGP-6080/2017-101 dne 21.12.2017) jako parc.č.2497/8 o výměře 56 m2,část pozemku parc.č <.>
<br> 2763/19 označeného dle GP č.4310-46/2017 jako parc.č.2763/37 o výměře 45 m2,část pozemku
<br> parc.č.2763/20 označeného dle GP č.4310-46/2017 jako parc.č.2763/36 o výměře 64 m2 a část
<br> pozemku parc.č.1224/2 označeného dle GP č.4310-46/2017 jako parc.č.1224/12 o výměře 1059
<br> m2,vše v k.ú.Hostivař,obec Praha,společnosti Správa železniční dopravní cesty,s.o <.>,IČ:
<br> 70994234,za účelem „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n <.>,1.část - žst <.>
<br> Praha Hostivař“,za kupní cenu 2.400,- Kč/m2 <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
<br> prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
<br> zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-1885/2019
Zveřejněno od: 11.2.2019 do: 6.3.2019
<br>
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
<br>
<br> Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/2699716


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz