« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Směna pozemků mezi UK a HMP HOM-1920/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směna pozemků mezi UK a HMP HOM-1920/2019
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br>
<br> Oznamuje
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Směnit
část pozemku parc.č.1618/2,dle GP č.244-57/2018 oddělenou a nově označenou jako díl „c“ o
<br> výměře 325 m2 a část pozemku parc.č.1625/1,dle GP č.244-57/2018 oddělenou a nově
<br> označenou jako díl „b“ o výměře 846 m2,oba díly sloučené do pozemku nově označeného jako
<br> parc.č.1618/2 o výměře 1171 m2 v k.ú.Troja a stavbu oplocení na tomto pozemku,ve vlastnictví
<br> Univerzity Karlovy za část pozemku parc.č.1618/1,dle GP č.244-57/2018 oddělenou a nově
<br> označenou jako pozemek parc.č.1618/7 o výměře o výměře 1171 m2 v k.ú.Troja,ve vlastnictví
<br> hl.m.Prahy <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
<br> prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
<br> zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-1920/2019
Zveřejněno od: 9.2.2019 do: 25.2.2019
<br>
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1 tel.: +420-236 001 111
<br>
<br> Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1 fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/2698987

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz