« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Antala Staška 378/60, parc.č. 3217/1, k.ú. Krč TSK-1926/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Antala Staška 378/60, parc.č. 3217/1, k.ú. Krč TSK-1926/2019
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> Se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> část komunikace za účelem umístění lavičky:
<br> PRONAJMOUT
<br> Člslojednacl Budoucí nájemce Období Vygžra Lokalita MČ IČO Parcelní č.kat.územi La XXXXX Coffee,s.r.o <.>,XX 03 2019 1/19/364/0124 Štíbruva 1215/14,Praha 8 f ' ' 1 Antala Staška 378/60 4 02422506 3217/1 Krč.20.12.2019 Kobyhsy,182 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,1 10 00,Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: Radek Petrasek,3210 Oddělení služeb veřejnosti
<br> telefon:257
<br> 015 144
<br> První den zveřejnění: 09.02.2019 Poslední den zveřejnění: 24.02.2019
<br> „M.<.>.<.> <.>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> podpis (: otisk razítka
<br> TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ hl.m.PRAHY,a.s.Rásnovka 770/8.110 00 PRAHA 1 39

Načteno

edesky.cz/d/2698986


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz