« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
QBĚĚ.Strana 1 (celkem 3)
<br> OSEKŽ'
<br> Zápis
<br> 4.zasedání zastupitelstva Obce Osek
<br> Datum: 29.1.2019 Místo konání: Obecní úřad Osek
<br> Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Jednání řídila starostka která přivítala přítomné a konstatovala,že je přítomno 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> Omluven:
<br> Předsedající předložila program v bodech 42.— 53.dle svolání
<br> 42.Rozpočtové opatření č.17/2018
<br> 43.Rozpočtové opatření č.1/2019
<br> 44.Záměr darování pozemku parc.č.119/25,k.ú.Osek u Radomyšle (ležící pod komunikací 11/139) J ihočeskému kraji
<br> 45.Informace o zadání zakázek bez výběrového řízení dle Směrnice o zadávání VZMR
<br> 46.Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
<br> 47.Žádost občanů z části obce Osek— Osek II <.>
<br> 48.Žádost SDH Jemnice o dodatečný příspěvek na renovaci historické stříkačky
<br> 49.Žádost TJ Osek o úpravu zásad pro poskytování dotací
<br> 50.Žádost oddílu stolního tenisu o finanční příspěvek na pořádání turnaje „O pohár starostky“ 51.Zpráva kontrolního výboru
<br> 52.Údržba umělého trávníku — sportovní XXXX XXXX XX.Zateplení půdních prostor v budově op.XX
<br> Ověřovatelé: XXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXXXX Navržený program a ověřovatelé Hlasování: X hlasů pro - X hlasů proti- 0 hlasů zdržel se Návrh byl schválen
<br> Bod 42.Předsedající předložila schválené Rozpočtové opatření č.17/2018 a seznámila s jednotlivými položkami
<br> ZO bere na vědomí schválené Rozpočtové opatření č.1 7/2018
<br> příjmy 527 379,68 Kč výdaje 69 390,55 Kč financování -45 7 989,13 Kč Bod 43 <.>
<br> Předsedající předložila Rozpočtové opatření č.1/2019 a seznámila s jednotlivými položkami
<br> příjmy 0,00 Kč výdaje 645 000,00 Kč financování 645 000,00 Kč
<br> Usnesení 4 - 43 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2019
<br> příjmy 0,00 Kč výdaje 645 000,00 Kč financování 645 000,00 Kč Hlasování: 9 hlasů pro — 0 hlasů proti — 0 hlasů zdržel se Usnesení bylo přijato
<br> Obec Osek,Osek 77,386 ...

Načteno

edesky.cz/d/2698735

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz