« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (25. změna) v zařízení „Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně“ provozovatele Českomoravský cement, a.s., IČ 26209578 OCP-1919/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (25. změna) v zařízení „Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně“ provozovatele Českomoravský cement, a.s., IČ 26209578 OCP-1919/2019
l/l
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTAVPRAHY
<br> Odbor ochrany prostředí
<br> Oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství
<br> Informace o vydání změny integrovaného povolení
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor ochrany prostředí,jako příslušný úřad podle ustanovení 5 33 a & 19a odst.2 zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje v souladu s ustanovením 513 odst.9 tohoto zákona informaci oprovedení 25.změny integrovaného povolení při nepodstatné změně
<br> v provozu zařízení :
<br> ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU CEMENTOVÉHO SLÍNKU V ROTAČNÍCH PECÍCH o VÝROBNÍ KAPACITĚ VĚTŠÍ NEŽ 500 t DENNĚ,ZÁVOD RADOTÍN K Cementárně 1261/25,153 00 Praha 5
<br> ČESKOMORAVSKÝ CEMENT,a.s.Mokrá 359,664 04 Mokrá -— Horákov,IČ 26209578
<br> Rozhodnutí o nepodstatné změně integrovaného povolení (včetně příloh) je k nahlédnutí na odboru ochrany prostředí MHMP,Jungmannova 35/29,Praha 1 (4.patro,místnost č.431),během úředních hodin (tj.Po 12,00 — 17,00 a St 8,00 — 18,00),nebo po telefonické dohodě (tel.: 236 004 384; 236 004 214) v termínu:
<br> od 08.02.2019 do 10.03.2019 <,>
<br> Rozhodnutí o vydání nepodstatné změny integrovaného povolení je dále zveřejněno na
<br> portálu veřejné správy na adrese www.mzp.cz/ippc <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy odbor ochrany prostředí Mariánské nám.2
<br> 110 D1 Praha1 /11/
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství
<br> Odbor ochrany prostředí
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157 E—mail: postanrahaeu,ID DS: 48ia97h

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz