« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - projektový manažer / projektová manažerka v odboru projektového řízení PER-1921/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

projektový manažer / projektová manažerka v odboru projektového řízení PER-1921/2019
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 8.února 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> projektový manažer / projektová manažerka
<br> v odboru projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2943)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: projektový manažer / projektová manažerka,s místem výkonu práce
<br> Praha,v platové třídě1) 12
<br>
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou <.>
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Koordinace a metodické vedení v souvislosti s čerpáním finanční podpory ze zdrojů ESIF fondů <,>
<br> komunitárních programů,finančních mechanismů EHP/Norska,Programu švýcarsko-české
<br> spolupráce a dalších dotačních programů za účelem rozvoje činnosti organizace <.>
<br> Aktivní vyhledávání dotačních příležitosti z fondů EU <.>
<br> Koordinace přípravy projektových záměrů (s výjimkou žádostí do prioritní osy 5 OP Praha pól
<br> růstu ČR) <.>
<br> Konzultační podpora v oblasti realizace projektů spolufinancovaných z EU <.>
<br> Koordinace činností projektových záměrů s klíčovými organizacemi zřizovanými hl.městem
<br> Prahou ve strategických oblastech (věda,výzkum,inovace,podnikání,doprava) <.>
<br> Zabezpečení spolupráce s ústředními orgány státní správy,městskými částmi HMP a s dalšími
<br> subjekty zapojenými do implementace fondů EU <.>
<br> Realizace vybraných projektů financovaných z fondů EU <.>
<br> Metodické vedení v oblasti finančního řízení projektů <.>
<br> Odpovědnost za finanční řízení svěřených projektů spolufinancovaných z ESI fondů a dalších
<br> finančních mecha...

Načteno

edesky.cz/d/2698311

Meta

Rozpočet   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz