« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - rozpočtář - rozborář / rozpočtářka - rozborářka v odboru rozpočtu PER-1923/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtář - rozborář / rozpočtářka - rozborářka v odboru rozpočtu PER-1923/2019
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 8.února 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> rozpočtář – rozborář / rozpočtářka - rozborářka
<br> v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0146)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: rozpočtář – rozborář / rozpočtářka - rozborářka,s místem výkonu práce
<br> Praha,v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br>
<br> Náplň práce
<br>  zabezpečování oblasti rozpočtu odborů Magistrátu hl.města Prahy a příspěvkových
organizací hl.města Prahy
<br>  zajišťování finančního vypořádání příspěvkových organizací <,>
<br>  zpracovávání stanovisek k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací <,>
<br>  zpracovávání výstupů pro návrh rozpočtu <,>
<br>  provádění položkového rozpisu rozpočtu pro odbory Magistrátu hl.města Prahy a
příspěvkových organizací hl.města Prahy
<br>  realizace rozpočtových změn schválených Radou nebo Zastupitelstvem hl.města Prahy
<br>  kontrola čerpání dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků <,>
<br>  kontrola čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů rozpočtu
<br>  provádění ekonomických rozborů výsledků hospodaření,sledování vývoje
ekonomických ukazatelů,včetně návrhu na opatření <,>
<br>  sledování čerpání rozpočtu vlastního hl.města Prahy a příspěvkových organizací
<br>  odpovědnost za metodické vedení na úseku rozpočtu vlastního hl.města Prahy
a příspěvkových organizací <.>
<br>  zajišťování odborných stanovisek k předloženým koncepcím rozvoje a materiálům
předkládaných Radě nebo Zastupitelstvu h...

Načteno

edesky.cz/d/2698310

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz