« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - opakovaná dražba z důvodu zmaření: rodinný dům, Stříbrná Skalice u Prahy, pozemek parc.č. 2/1 (zahrada), LV 2560, včetně příslušenství, v k.ú. Stříbrná Skalice, okr. Kolín ROZ-1924/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

opakovaná dražba z důvodu zmaření: rodinný dům, Stříbrná Skalice u Prahy, pozemek parc.č. 2/1 (zahrada), LV 2560, včetně příslušenství, v k.ú. Stříbrná Skalice, okr. Kolín ROZ-1924/2019
OZNÁMENÍ o ZMAŘENÍ DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ (opakované elektronické)
<br> Označení dražebníka
<br> Aukční centrum BUSSMARK,s.r.o <.>,IČ: 27224163,DIČ: CZ27224163 zastoupená jednatelem Milošem Horou
<br> se sídlem: Štúrova 1701/55,142 00 Praha 4 — Krč,Provozovna: Bezručova 249.282 01 Ceský Brod
<br> zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C <.>,vložka 105727 <,>
<br> tel.: 602 14 14 04,email: drazby©bussmark.cz,www.bussmgrkbz
<br> Označení navrhovatele dražby + dlužníka + zástav.věřitele
<br> Navrhovatel: XXXXX XXXXXX,bytem Petržílkova XXXX/XX,XXXXX Praha X Dlužníkl zástavce a vlastník: Bc.Petra Mertliková,bytem Pospíšilova 270,552 03 Česká Skalice
<br> Označení předmětu dražby Předmětem dražby jsou nemovitosti: — parc.2/1,výměra 1394 m2,zahrada v části C.LV jsou zapsána Věcná břemena čerpání vody ze studny,pov.k parc.2/1 Zást.právo smluvní pohl.ve výši 4.950.000,—Kč s příslušenstvím XXXXX XXXXXX.povin.k par.XXX Vše zapsáno na LV č.2560 u Kat.úřadu pro Středočeský kraj,Kat.prac.Kolín,obec 3 Kat.územi Stříbrná Skalice
<br> Dražebník o z n a m u j e,že vydražitel zmařil dražbu nedobrovolnou opakovanou elektronickou konanou dne 6.2.2019 ve 13:00 hod.na www.drazebniweb.cz.Dražba byla zmařena,neboť vydražitel sdělil.že není schopen uhradit cenu dosaženou vydražením.Z uvedeného důvodu ani nenabyde vlastnictví předmětu dražby <.>
<br> v český Brod dne 6.2.2019
<br> Štúrova 1131555,142-130 Praha viní in;: 2:2 za 163
<br> Pr ov 020 na: Bezručova 249.232 01 Česku Ers-c!
<br> 1
<br> Dražba elektronická nedobrovolná opakovaná(z důvodu zmaření) čtvrtek 21.2.2019 od 13:00 do 14:00 hod <.>
<br> na portálu www.drazebniweb.cz
<br> Rodinný dům s nádherným výhledem,bez vnitřních úprav,cca 168m2 obytná plocha <.>
<br> Městská voda + vlastní studna,elektřina,kanalizace.Pozemek 1.394,- m2,v atraktivní lokalitě- v centru města Stříbrná Skalice u Prahy,v ulici Sázavská — naproti obecnímu úřadu <.>
<br> Výborná dopravní dostupnost (metro Praha Chodov cca 20 min <.>,...

Načteno

edesky.cz/d/2698309

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz