« Najít podobné dokumenty

Obec Sedliště - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedliště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zs-strednedoby-vyhled-rozpoctu.pdf (40,01 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022
<br> Příspěvková organizace : Jubilení Masarykova základní a mateřská škola Sedliště
<br> IČ: 61963607
<br> Adresa: Sedliště 203,739 36 Sedliště
<br> v tis.Kč
<br> Popis 2020 2021 2022 Náklady 23 523,00 Kč 24 699,00 Kč 25 934,00 Kč Výnosy 23 523,00 Kč 24 699,00 Kč 25 934,00 Kč
<br> Zpracovala : XXXXX XXXXXXXXXXX <,>
<br>.- V'" a' "!(
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX řEdÍÍE| ZŠ „\\-vy?;.ZLWI/ÍLL Á;,//[/ Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště 739 36 SEDLIŠTĚ 203
<br>.JA „ _ “ve/5090 \ chlďaň
<br> sam—o
zs-navrh-rozpoctu-2019.pdf (38,82 kB)
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Příspěvková organizace Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> IČO: 61963607
<br> (v tis.Kč) (v tis.Kč) Náklady Rozpočet Návrh rozpočtu Výnosy na rok 2018 na rok 2019 Náklady 21 337,00 22 403,00 Výnosy 21 337,00 ' 22 403,00
<br> Zpracovala :
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX % /
<br> účetní-rozpočtář
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> ředitel ZŠ“ /,coW'q/JL/ V Sedlištích XX.12.2018
<br> jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště
<br> 739 36 SEDLIŠTÉ 203
<br> ?LZOW
<br> [[
<br> \L— “QW
<br> WD *
strednedoby-vyhled-rozpoctu.pdf (69,59 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024
<br> Obec Sedliště
<br> Základní souhrnný údaj 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rozpočtové příjmy (V tis.Kč) 34 903 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Financování: stav běžného účtu k 31.12.předcházejícího roku 12 518 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Přijaté úvěry ( v tis.Kč ) — 8123 0 Splátky přijatých úvěrů a půjček ( v tis.Kč ) — 8124 -2 246 -1 002 0 0 0 0
<br> 45 175 43 998 45 000 45 000 45 000 45 000 Výdaje (v tis.Kč) 45 175 43 998 45 000 45 000 45 000 45 000
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na základě & 3 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.Obsahuje souhrnné údaje o příjmech,výdajích a dlouhodobých závazcích obce Sedliště <.>
<br> vyvěšeno: 7.2.2019 sejmuto:
navrh-rozpoctu-2019.pdf (489,13 kB)
Paragraf
<br> O 0 0 0 0 O O O 0 0 O O 0 O O 0 0 O 0 O O 0 0 0
<br> OBEC SEDLIŠTĚ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
<br> k ednání a schválení na zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2019
<br> Text
<br> Daň z ' h osob ze záv.čin.a fun.ž.Daňz 'l1osob lacená latn Daňz ic ' osob nanásrážkou Daňz rnů rávnk ' osob Daňz mů rávn ' osobzaobce Daňz řwanéhodn za odnětí ze ZPF Po latek za likvidaci komunálního od u Po latek ze latek za užívání veře ného rostranství Po atek ze vstu ného P.úhrad za do ' nínerostů a Iatků za et.ráce rávní Daň z hazardních her 5 ' imkou dílčí daně z techn ' h her zruše ' odvod ' žků z rovozování loterií zruše ' odvod z ' rních hracích stro ů Dílčídaň z technic ' h her Daň z nemovitostí S ů.rostř.od n.nefinančních sub.Neinvesúční ři trastvšeob.kLs SR Neinvestiční ři dotace ze SR v rámci SDV OstatníneinvesHční ři transfe zestátro Neinvestiční transfe od kra ů Neinvestiční ři transfe od onálních rad
<br> schválený 2018
<br> tis.Kč
<br> 5 000 00 300 00 420 00
<br> 4 500 00
<br> 0 9 500 00 5 00 620 00 00
<br> 100 <.>
<br> 5
<br> skutečnost 2018
<br> tis.Kč
<br> 5 2 39 123 34 7 75 4 480 73 82 65 11 012 29 26 96 612 71 46 86 6 1 6 42 3 75 39 151 71 O 0 00 0 00 928 71 200 00 54 40 1 192 78 151 O 00
<br> Investiční ři transfe ze státních fondů Ostatní inv.ři transfe ze státního Investiční ři transfe od kra ů Investiční ři transfe od re onálních rad Silnice Pitná voda Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a Ierií Ostatní záležitosti kultu Ostatní záležitosti kultu církví a sděl.rostř <.>
<br> rtovní zařízení v ma obce
<br> žití volného času dětí a mládeže
<br> ářství Ne hos řství Pohřebnictví Komunální služ a územní rozvo.n.ní a zneškodňování komunál.od ů Péče o vzhled obcí a veře nou zeleň Ostatní slu a činnosti v oblasti soc.nnost místní
<br> Obecné a ' a v finančních o rací Po ištěnífunkčně kované P vlastním fondům v ro h územní úrovně
<br> Stav běžného účtu k 01.01.daného roku Dlouhodobé ři né rostřed
<br> 0 00 1 217 1 73 50 2 694 24 5 00 42 00
<br> 2
<br> 5
<...
pozvanka-zasedani-zastupitelstva.pdf (30,53 kB)
SVOLÁVÁM
<br> 3.schůzi zastupitelstva obce Sedliště v pondělí 25.2.2019 v 17.00 hodin v prostorách Muzea Lašská jizba s programem:
<br> Rozpočet na rok 2019 <.>
<br> Zmocnění pro rozpočtová opatření pro volební období 2018 - 2022.Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024 <.>
<br> Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 — 2022.Projednání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj <.>
<br> Různé <.>
<br> N??“PWNH
<br> Vyvěšeno: G.2.2040!
<br> Sejmuto

Načteno

edesky.cz/d/2695944

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedliště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz