« Najít podobné dokumenty

Město Blansko - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blansko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Veřejná výzva
<br> Výběrové řízení: sociální pracovník I pracovnice
<br> Městys Jedovnice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa sociální
pracovník/pracovnice <.>
<br> Požadované obecné předpoklady
- občanská a morální bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
<br> Požadované kvalifikační předpoklady
- vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením v souladu se
<br> zákonem č.J 08/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších
předpisů (předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka)
<br> Další požadované předpoklady
- znalost příslušných právních předpisů v oblasti sociální práce
- praxe v sociální oblasti min.2 roky
- řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení vozidla
- znalost práce na PC
- zvládání vedení pracovního kolektivu
- komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi
- schopnost zvládat a řešit zátěžové situace
- spolehlivost,pečlivost,vstřícnost
- psychická odolnost
- časová flexibilita
<br> Způsob,termín a místo nástupu
- pracovní poměr na dobu neurčitou,nástup 7.4.2079,místo výkonu práce
<br> městys Jedovnice
<br> Platové zařazení
- řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a nařízením vlády č.341/2077 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném znění
<br> - Platová třída JO.Pracovní úvazek 8 hodin denně <.>
<br> Lhůta pro podání písemné přihlášky
- úterý 19.2.2079 do J 5.00 hodin
<br>
<br> Náležitosti přihlášky
- jméno,přĺjmenÍ,títul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo
<br> trvalého pobytu,číslo občanského průkazu,kontaktní telefon,e-mailová
adresa,datum a podpis
<br> - žívotopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
<br> - výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto
<br> výběrového řízení ve smyslu zákona č.10112000 Sb <.>,o ochraně osobních
údajů
<br> Písemnou při...

Načteno

edesky.cz/d/2692057

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blansko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz