« Najít podobné dokumenty

Obec Hlohovec - Záměr zemědělského pachtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlohovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pacht
OBEC HLOHOVEC se sídlem Hlavní 75,691 43 Hlohovec,tel.: 519 354 103,e—mail: obec©hlohovec.cz
<br> ZÁMĚR ZEMĚDĚLSKÉHO PACHTU NEMOVITÉ VĚCI
<br> Obec Hlohovec zveřejňuje podle ustanovení & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tímto svůj záměr pro následující nemovitou věc:
<br> pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,KP Břeclav na LV č.10001 vedeném pro katastrální území a obec Bulhary
<br> pozemek p.č.2337 orná půda () výměře 4609 m2 Předmětný pozemek se nachází vkatastrálním území Bulhary a je obhospodařován
<br> Zemědělským družstvem Bulhary.Záměr zemědělského pachtu je schválen na dobu neurčitou v částce 0,350 Kč/mz/rok <.>
<br> Podrobnější informace o pachtu lze získat na tel.č.519 354103 u paní Martiny Štěpánková,referentky obce.Zde mohou občané podat své námitky či připomínky k zemědělskému pachtu v termínu do 21.2.2019 <.>
<br> Tento záměr zemědělského paehtu byl schválen Radou obce Hlohovec na její 4.schůzi dne 24.ledna 2019 usnesením č.12/4/2019 <.>
<br> Flor *_*
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX starosta obce
<br> ©
<br> Obecní úřad Hlohovec,okres Břeclav Hlavni ?S.691 43 Hlohovec: tel.: 519 3.54 in:),- www.hlohovec.cz
<br> Zveřejněno na fyzické a současně na elektronické úřední desce OÚ
<br> Evidenčm čislo:
<br> y/M/ý Odpovldá
<br> Vyvěšeno dne:.<.> “.J „.f-,a; o / A /
<br> Snato dne:

Načteno

edesky.cz/d/2690256

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlohovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz