« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Záměry obce R8-011

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry obce R8-011
č.j.MMB/0045165/2019/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.pronájem prostor sloužící podnikání v objektu zdravotnického zařízení Sdružení
zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace,se sídlem Zahradníkova 494/2 <,>
<br> Brno:
<br>
<br> 1.v objektu budovy č.pop.321,objekt občanské vybavenosti,která je součástí pozemku
parcelní č.1043,k.ú.Veveří,obec Brno,okres Brno – město,ve 4.nadzemním podlaží <,>
<br> za účelem provozování zdravotnického zařízení - ambulance dětské a dorostové
<br> psychiatrie <.>
<br>
<br> Charakteristika prostor:
<br> hlavní plochy: místnost E 49 – o výměře 30,33 m
2
<br> místnost E 50 – o výměře 18,31 m
2
<br>
vedlejší plochy: místnost E 46 – o výměře 2,75 m
2
<br> WC pacienti,čekárna (poměrná část) - o výměře 10,00 m
2
<br>
<br> Celková plocha: 48,64 m
2
hlavní plochy a 12,75
<br>
m
<br> 2
vedlejší plochy
<br>
<br> Doba pronájmu: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou nejdříve
<br> od 1.4.2019 s výpovědní lhůtou 3 měsíců,a to i bez udání důvodu <.>
<br> Cena nájemného: ve výši od 2.500,- Kč/m
2
za hlavní plochy a od 1.200,- Kč/m
<br> 2
za vedlejší
<br> plochy za XXX XXX energií a ostatních služeb <.>
<br> Nájemce je povinen hradit veškeré provozní náklady spojené s užíváním pronajatých
<br> prostor,tj.el.energii,vytápění,vodné a stočné,tel.hovory a podílet se na veškerých
<br> nákladech na společné prostory a přilehlého přístupového chodníku.O výši úhrady těchto
<br> nákladů je nájemce povinen uzavřít samostatnou smlouvu se Sdružením zdravotnických
<br> zařízení II Brno,přísp...

Načteno

edesky.cz/d/2688727

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz