« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Žádost o zveřejnění listin na úřední desce - VŘ č. B/15/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_o_VR.pdf
In~~II~I
2405/B/2019-HMU1
Čj.: UZSVM/B/2791/201 9-HMU1
Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Uzemní pracoviště Brno
odbor Hospodaření s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
<br> čís.B11512019 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Komárov
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ‚Úřad«),jemuž podle ~ 9 zákona
Č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle
ustanovení ~ 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,Po splnění všech
zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 5.února 2019
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ‘) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České
republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> Prodávaný majetek
<br> Pozemky:
<br>.parcela číslo 48013 o výměře 219 rn2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: jiná
plocha <,>
<br>.parcela číslo 480I31 o výměře 30 rn2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: jiná
plocha <,>
<br>.parcela číslo 480I32 o výměře 28 m2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: jiná
plocha <,>
<br> včetně součástí,které tvoří zpevněná plocha na pozemku parc.Č.480/32 <,>
vše v k.ú.Komárov,obec Brno,vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální
pracoviště Brno-město a zapsané na listu vlastnictví č.60000 <.>
<br> II <.>
Popis prodávaného majetku
<br> Pozemky jsou situovány v městské části Brno-jih při ulici Sazenice a Lomená,vedle garážového
XXXXX a mezi železničními tratěmi.Pozemky parc.č.480/31 a 480/32 v k.ú.Komárov se nachází
v oploceném výrobním a skladovém areálu společně s pozemky statutárního města Brna <.>
Statutární město Brno pronajímá majetek ve svém vlastnictví v tomto areálu třetímu subjektu <.>
Pozemek parc.Č.4...
CJ_-_UZSVM_B_6502_2019-HMU1_1_.pdf
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO
PŘÍKOP 11,60200 BRNO
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
<br> 9071/B/2019-HMU1
<br> PŘIJATO DNE: MAIL: Kristyna.Vojackova@uzsvm.cz:
NAŠE Č.J.: UZSVM/B/6502/2019-HMU1 DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a
VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.DATUM: X.X.XXXX
VÁŠ DOPIS ZN.: TELEFON: +420 542 163 367
ÚTVAR: 6033
<br> Žádost o zveřejnění přiložených listin na úřední desce
<br> Vážení <,>
<br> obracíme se na Vás se žádostí o zveřejnění přiloženého „Oznámení o výběrovém řízení
č.B/15/2019 s následnou aukcí“ a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého
majetku v katastrálním území Komárov na úřední desce Vašeho úřadu v termínu od 5.2.2019
do 5.3.2019 <.>
<br> Po skončení tohoto výběrového řízení Vás žádáme o zaslání potvrzení o zveřejnění Oznámení
v uvedeném termínu <.>
<br> Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
ředitelka odboru
Hospodaření s majetkem státu
<br> Příloha:
Oznámení o výběrovém řízení čís.B/109/2018 a jeho podmínkách
<br> Rozdělovník:
Magistrát města Brna,Dominikánské nám.196/1,602 00 Brno
Městská část Brno-jih,Mariánské náměstí 152/13,617 00 Brno
<br>
2019-02-04T16:55:45+0100
Ing.XXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2688402

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz