« Najít podobné dokumenty

Městys Trhová Kamenice - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Trhová Kamenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
975/HPU12019-HPUM C1.: UZSVM/HPU/905/2019-HPUM
<br>,Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemni pracoviště Hradec Králové,Horova 180/10,502 06 Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Pardubice
<br> oznamuje vyhlášení
<br> výběrového řízení č.HPU10612019 3 aukci v termínu od pondělí 4.2.2019 do XXXXXXX XX.X.XXXX
<br> na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu,a to: Pozemek:
<br>.pozemková parcela c.1307,druh2 pozemku - vodní plocha,způsob využití - koryto vodního toku umělé výměra 1503 m2 <,>
<br> zapsaný na LV č.60000 pro katastrální území Žďárec u Skutče a obec Skuteč,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Chrudim,včetně všech součásti,zejména trvalých porostů <.>
<br> Prohlídka majetku se vtomto případě neuskuteční,neboť pozemek je volně přístupný z veřejné komunikace <.>
<br> Vyhlášená minimální kupní cena za prodávaný nemovitý majetek: 35.000,- Kč <.>
<br> Podrobnosti o nabízeném majetku ve výběrovém řízení (dále též „VŘ"),formuláře: „Podmínky výběrových rízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových“,„Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost kprůběhu aukce“,„Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení“ a návrh kupní smlouvy obdrží zájemci osobně na odboru Odloučené pracoviště Pardubice,Jiráskova 20,532 02 Pardubice nebo na webových stránkách: www.uzsvm.cz - Nabídka majetku <.>
<br> Bližší informace: telefonní číslo: 467 002 750 - XXXXXXX XXXXXXX,e-mail: daniela.“|oskova©uzsvm.cz
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/2686640


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Trhová Kamenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz