« Najít podobné dokumenty

Městys Podhradí - Pozvánka na zasedání dne 18.2.2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Podhradí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka [0,28 MB]
Pozvánka
Podle § 91l zákona ě.128/2000 Sb." o obcích
<br> ve znění pozdějších předpisů
<br> svolávám
<br> na pondělí 18.února 20l9 od 17.30 hodin
veřejné zasedání
<br> ZASTUPITELSWA MĚSTYSE PODHRADÍ
kíeré se uskuteční v Čejkovicích č.p.17
<br> Program :
1.Zahájení
2.Kontrola usnesení
3.Rozpočtové opatření
4.lnventury majetku městyse k3L.L2.20L8
5.Smlouva o zřízenívěcného břemene: |P-L2-2OI0471 Podhradí,p.č.89/L,přípojka knn
6.Smlouva ozřízení věcného břemene Hl.Lhota: lV-12-2018- Hl.Lhota p,č.4LO/t
7.Žádosto koupi částipozemku p.č.566/5 k.ú.HL.Lhota
8.Seznámenís výsledky kontroly finančního hospodaření městyse
9.Schváleníveřejnoprávnísmlouvy s Městenr Jičín o projednání přestupků
<br> 10.Schválení smlouvy o budoucísmlouvě o zřízenívěcného břemene a smlouva o právu stavby na pozemek p.č <.>
902 v k.ú.Podhradí u Jičína
<br> 11.Schválenísmlouvy o uzavření budoucísmlouvy o zřízenívěcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu
stavby na pozemku p.č.935 v k,ú.Podhradí u Jičína
<br> 1,2.Vyslovenísouhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcía členem zastupitelstva(§ 84 odst.2 písm <,>
p/ zákona o obcích)
<br> 13.Žádost ZŠ Bodláka a Pampelišky,o.p.s.o úhradu části provozních rnýdajů v r.2018
1a.Výběr dodavatele na projektové práce Vodovod Hlásná Lhota a Vokšice
15.Diskuze!6.závér t-L
<br> MichalRambousek
starosta
<br> Vyvěšeno dne: 4.2.2019
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/2686627


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Podhradí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz