« Najít podobné dokumenty

Město Benátky nad Jizerou - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benátky nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU
Zámek 49,294 71 Benátky nad Jizerou
<br>
<br>
tajemník Městského úřadu Benátky nad Jizerou vyhlašuje dne 4.února 2019 podle § 7 zák.č.312/2002 Sb <.>,o
<br> úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í
na obsazení pracovního místa
<br> „referent odboru správy majetku a rozvoje města“
<br> _____________________________________________________________________________________
<br>
<br> Odborný referent správy majetku a rozvoje města v rámci své působnosti plní zejména tyto úkoly:
<br> v oblasti péče o majetek:
<br>  sleduje a zajišťuje provozuschopnost a technickou způsobilost majetku,vč.zajištění pravidelných
prohlídek a revizí technické způsobilosti
<br>  podává návrhy na vyřazení majetku podle jeho technického stavu a dalšího využívání vč <.>
organizace případného prodeje
<br>  připravuje podklady pro sestavení rozpočtu na daném úseku činnosti,vč.kontroly čerpání
v oblasti energetiky:
<br>  zajišťuje a sleduje plynulé zásobování všemi druhy energie včetně zajišťování jejího
hospodárného využití
<br>  zajišťuje údržbu a opravy energetických zařízení
<br>  projednává podmínky odběru energie s dodavateli a zajišťuje dodržování sjednaných podmínek
<br>  sleduje,eviduje a vyhodnocuje spotřebu energie vč.návrhů na opatření
v oblasti informatiky a kancelářské techniky:
<br>  navrhuje,pořizuje,zajišťuje provoz,opravy,vyřazení kancelářské techniky – kopírovací stroje <,>
telefonní přístroje,faxy
<br> správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství:
<br>  vyjádření k překopům a zásahům do pozemků a komunikací
<br>  sledování a evidence následných oprav
<br>  zajišťuje dopravní značení
<br>  komunikace s dopravním inspektorátem Policie ČR XXXXX XXXXXXXX a magistrátem města Mladá
Boleslav (odbor dopravy)
<br> v oblasti civilní obrany:
<br>  zajišťuje činnost podle platných právních předpisů
<br>  připravuje návrh rozpočtu a sleduje jeho čerpání na daném úseku...

Načteno

edesky.cz/d/2686365

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benátky nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz