« Najít podobné dokumenty

Obec Albrechtice nad Vltavou - Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva JčK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Albrechtice nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva JčK
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX HEJTMANKA JIHOČESKÉHO KRAJE
<br> Datum X.X.2019
<br> V souladu s š 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění s v o | á v á m 19.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> na čtvrtek 14.února 2019 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje,ul.U Zimního stadionu 1952/2,Ceské Budějovice,2.podlaží <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX,v.r <.>
<br> Příloha: Návrh programu 19.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice.telefon: 386 720 492 ID DS: kdib3rr,a-mail: hejtmanka©kraj-jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.oz
<br> Siránka 1
<br> Návrh programu 19.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 14.února 2019
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1.12.2018 do 24.1.2019
<br> 3.Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> 4.Zpráva o vyřizování dotazů,podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje
<br> 5.Odstoupení člena dopravního výboru z funkce a volba člena dopravního výboru
<br> 6.Odstoupení člena kontrolního výboru z funkce a volba čtena kontrolního výboru
<br> 7.Návrh příspěvků pro čteny zastupitetstva podte & 55 zákona o krajích
<br> 8.Poskytnutí individuální dotace Nadačnimu fondu jihočeských olympioniků
<br> 9 Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro Kancelář ERDV
<br> 10.Zajištění lékařských pohotovostnich stužeb v Jihočeském kraji v roce 2019_ rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválení návrhů smluv
<br> 11.2výšenl záktadniho kapitálu obchodni společností Nemocnice J.Hradec,a.s <.>
<br> 12.2výšeni záktadního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice,a.s <.>
<br> 13.2výšeni zákíadního kapitáiu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice,a.s <.>
<br> tithýšeni zákiadního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor,a.s <.>
<br> tSNávrhy na rozdétení projektové dotace v rámci dotačního programu „Podpora sociálních stužeb v Jihočeském kraji...

Načteno

edesky.cz/d/2685397

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Albrechtice nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz