« Najít podobné dokumenty

Obec Měšín - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11. 2. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Měšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11. 2. 2019
Obec Měšín
Měšín 33,586 01 Jihlava,tel:725 943 890
<br> e-mail: ou@mesin.cz | www.mesin.cz
<br>
<br>
P o z v á n k a
<br> na zasedání zastupitelstva obce Měšín
<br> které se uskuteční
<br> v pondělí 11.2.2019 v 19:00 hod.na obecním úřadě
<br> PROGRAM:
<br> 1) Zahájení,schválení programu schůze
<br> 2) E.ON – Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene č.: JI – 014330041614/003 Měšín <,>
kabel NN,Kozubík
<br> 3) E.ON – Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene č.: JI – 014330052227/002 Měšín <,>
kabel NN,obec Měšín
<br> 4) Modernizace D1 – úsek 15,exit 112 Jihlava – exit 119 Velký Beranov,Společnost D1 <,>
č.zakázky 02 PT 002009,předání stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví obce Měšín
<br> 5) Jmenování Jednotky požární ochrany (JPOV) obce Měšín
<br> 6) Palivové dřevo – úprava ceny a požadovaného množství
<br> 7) Terénní úpravy pozemku par.č.28/3 k.ú.Měšín
<br> 8) Zpracování žádosti z PGRLF – vlastníci lesa
<br> 9) Diskuze,různé
<br> XXXX XXXXXXX
starosta obce
<br>
<br> Vyvěšeno: X.2.2019 Sejmuto: 11.2.2019

Načteno

edesky.cz/d/2684646

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Měšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz