« Najít podobné dokumenty

Obec Ledce (Plzeň) - Veřejná vyhláška - záhájení společného územního a stavebního řízení - vrtaná studna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledce (Plzeň).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - zahájení společného územního a stavebního řízení - vrtaná studna
V v r,v ! v MESTSKY URAD NYRANY pracoviště Plzeň,Americká 39,Plzeň 304 66
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> vw'uzuu'a: Bc.M.Horká „ ŠŠŠ“ ĚÍĚŠŠÝŠQŽŠŠÁŠŽJQKÍŽŠ“"“
<br>.5377? 1,133 333.„.\ \lllllllllllll\lllllllllllllllllllllllllllllllll liéléllíisuna ll;'lí'šlf'llíí.iř“f““"“"*"“ MUNYPGGBQGGZ FUNKCE: vedoucí odboru ZP
<br> DATUM: 29.|.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEREJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Městskému úřadu Nýřany.odboru životního prostředí byla dne 3.12.2018 doručena žádost o vydání společného územního a stavebního řízení pro povolení ke stavbě vodního díla vrtané studny a povolení k odběru podzemních vod na pozemku č.dle KN 2139/27 V k.ú.Ledce u Plzně,kterou podali
<br> XXXXXX XXXXX a XXX XXXXXXXX,oba bytem Žlutická XX,XXX XX Plzeň,zastoupení na základě plné moci.laromírou Kopačovom Losiná E 203„ 332 04 Nezvěstice <.>
<br> Vodním dílem je stavba vrtané studny s napojením na rodinný dům,umístěná na pozemku č.dle KN 2139/27 V k.ú.Ledce u Plzně V osové vzdálenosti 2 m od východní hranice s p.p.č.2139/21 a 2 m od jižní hranice s p.p.č.2139/28 v k.ú.Ledce u Plzně.Uvedené vodní dílo bude sloužit pro zalévání pozemku a zásobování budoucího rodinného domu na p.p.č.2139/27 V k.ú.Ledce u Plzně.Vrtaná studna o hloubce 30 m,Vítaný průměr 160 mm (variantně 250 mm),průměr výstroje 125 mm (variantně 160),zhlaví vrtu 4 šachtice z PVC o vnitřním průměru 940 mm <.>
<br> Projektovou dokumentaci vypracoval v 08/2018 Ing.XXXXXX XXXXXXX — autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby,vyjádření osoby s Odbornou způsobilostí vypracoval v 08/2018 RNDr.Josef Krupař- držitel odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie,geologické práce — sanace <.>
<br> V závěru posudku je uvedeno.že vrtané práce ani dlouhodobý odběr z projektovaného vodního zdroje na p.p.č.dle KN 2139/27 V k.ú.Ledce u Plzně neovlivní negativně stávající vodní režim v okolí.Dosah vlivu nového zdroje byl za uvedených podmínek vyčíslen na cca 13 m.Po...

Načteno

edesky.cz/d/2676397

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledce (Plzeň)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz