« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jehnice - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 1.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jehnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 1.2.2019
č.j.l\/ÍMB/OO45165/2019Nich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,propachtovat nebo vvpůiěit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.pronájem prostor sloužící podnikání v objektu zdravotnického zařízení Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace,se sídlem Zahradníkova 494/2,Brno:
<br> 1.v objektu budovy č.pop.321,objekt občanské vybavenosti,která je součástí pozemku parcelní č.1043,k.ú.Veveří,obec Brno,okres Brno — město,ve 4.nadzemním podlaží,za účelem provozování zdravotnického zařízení - ambulance dětské a dorostová psychiatrie <.>
<br> Charakteristika prostor: hlavní plochy: místnost E 49 — o výměře 30,33 m2 mistnost E 50 — o výměře 18,31 na1 vedlejší plochy: místnost E 46 — o výměře 2,75 rn2 WC pacienti,čekárna (poměrná část) - o výměře 10,00 m2
<br> Celková plocha: 48,64 m1 hlavní plochy a 12,75 m2 vedlejší plochy
<br> Doba pronájmu: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou nejdříve od 1.4.2019 s výpovědní lhůtou 3 měsíců,a to i bez udání důvodu <.>
<br> Cena nájemného: ve Výši od 2.500,— Kě/m2 za hlavní plochy a od 1.200,- Kčfmz za vedlejší plochy za XXX XXX energií a ostatních služeb <.>
<br> Nájemce je povinen hradit veškeré provozní náklady spojené sužíváním pronajatých prostor,tj.el.energii,vytápění,vodné a stočné,tel.hovory a podílet se na veškerých nákladech na společné prostory a přilehlého přístupového chodníku.O výši úhrady těchto nákladů je nájemce povinen uzavřít samostatnou smlouvu se Sdružením zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace,a to do 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání <.>
<br> Provozní doba noliklinikv: pouze v pracovní dny.V sobo...

Načteno

edesky.cz/d/2676036

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jehnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz