« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KYRYLIUK Yaroslava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KYRYLIUK Yaroslava
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,oznámení o možnosti převzít písemnost - KYRYLIUK Yaroslava - Ministerstvo vnitra České republikyRychlé menu Rychlé menu Nabídka služebních míst Rozklikávací rozpočet Terorismus a extremismus Inspekce Policie České republiky Ombudsman Policie ČR Druhá veřejná soutěž Pro žadatele o udělení autorizace Czech Point eGon Sbírka zákonů
eGovernment
Č.j.MV-122085-5/SO-2018 
KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ náměstí Hrdinů 1634/3,poštovní schránka 155/SO,140 21 Praha 4
Č.j.MV-122085-5/SO-2018
Praha 31.1.2018 Počet listů: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o možnosti převzít písemnost
Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako správní orgán příslušný podle § 170a zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
oznamuje <,>
že paní KYRYLIUK Yaroslava,nar.14.7.1993,státní příslušnost Ukrajina (dále jen „účastnice řízení“),si může převzít písemnost vydanou pod č. j. MV‑122085‑4/SO‑2018 ve věci žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza <.>
Pokud se účastnici řízení prokazatelně nedaří doručovat,přistoupí správní orgán k doručení veřejnou vyhláškou podle § 25 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
Účastnice řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru správního Ministerstva vnitra,na shora uvedené adrese,a to po předchozí telefonické domluvě na tel.číslu 974 816 697 ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení <.>
Vyvěšeno dne:  31.1.2019
Svěšeno dne:  18.2.2019
Mgr.XXXX XXXXX předseda senátu Komise

Načteno

edesky.cz/d/2674499

Meta

Rozpočet   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz