« Najít podobné dokumenty

Obec Záboří nad Labem - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záboří nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
1
<br>
<br>
299/SKO/2019-SKOM
Čj.: UZSVM/SKO/419/2019-SKOM
<br>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Odloučené pracoviště Kolín
<br>
<br>
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
<br>
<br> čís.SKO/003/2019 a jeho podmínkách
<br>
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého a movitého majetku v katastrálním území Habrkovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle § 9 zákona
č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem <,>
podle ustanovení § 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech
zákonných podmínek <,>
<br>
<br> vyhlašuje dne 1.února 2019
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České
republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br>
I <.>
<br> Prodávaný majetek
<br>
 pozemková parcela č.804/5 o výměře 227 m2,ostatní plocha,jiná plocha <,>
<br> v k.ú.Habrkovice,obec Záboří nad Labem,vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj <,>
Katastrální pracoviště Kutná Hora a zapsané na LV č.60000 <.>
<br>
II <.>
<br> Popis prodávaného majetku
<br>
Pozemek se nachází v okrajové části Habrkovice,podél potoka s náletovým porostem.Pozemek
tvoří nepravidelný pruh.Pozemek není přístupný z komunikace a není ve svých hranicích
oplocen <.>
<br>
III <.>
<br> Prohlídka prodávaného majetku
<br>
Prohlídka prodávaného majetku je individuální po telefonické dohodě <.>
<br>
IV <.>
Vyhlášená minimální kupní cena
<br>
Vyhlášená minimální kupní cena nemovitých věcí činí 7.300 Kč (slovy: sedmtisíctřista korun
českých) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> V <.>
Aukce a minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci
<br>
1.Aukce se koná bezprostředně po ukončení otevírání obálek s nabídkami <.>
<br>
2.Aukce proběhne formou podávání nab...

Načteno

edesky.cz/d/2652199

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záboří nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz