« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Úřední deska - ŠumperkÚřední deska
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup.Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.Dokumenty,které jsou zde zveřejněny,se vyskytují i na stacionární úřední desce Městského úřadu Šumperk,která je umístěna na ulici Hlavní třída naproti České spořitelně <.>
Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,na obsazení místa referenta oddělení spisové a archivační služby kanceláře tajemníka Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky:
státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR),XXX XXX.XX let,  způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost,ovládání jednacího jazyka
ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky pro podání přihlášky:
znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecním zřízení),v platném znění
znalost problematiky spisové a archivní služby v oblasti výkonu státní správy a samosprávy (zákon č. 499/2004 Sb.) a provádějící vyhlášky
znalost agendy Czech POINT v oblasti výkonu státní správy a samosprávy
znalost systému datových schránek v oblasti výkonu státní správy a samosprávy (zákon č.300/2008 Sb.)
znalost zákona č.21/2006 Sb.o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů,v platném znění
osvědčení opravňující provádět  vidimaci a legalizaci - výhodou
komunikační dovednost,samostatnost,flexibilita
občanská a morální bezúhonnost
dobrý zdravotní stav
Náležitosti přihlášky: (
datum a podpis
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
informační povinnost v souladu s ustanoveními čl.13 a 14 Nařízení EU č.2016/679,obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)
K přihlášce doložte:
výpis z rejstřík...

Načteno

edesky.cz/d/2645859

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz