« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Výběrové řízení - rodinný asistent - ÚMČ Brno-sever

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - rodinný asistent - ÚMČ Brno-sever (1,1 MB)
****
<br> B
<br> 1
?
<br> OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení č.4/2019
<br> Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č.312/2002 sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení
na místo úředníka/úřednice na dobu určitou do 28.02.2021 (po dobu realizace projektu,<,> Podpora
stabilizace ohrožených rodin II."):
<br> rodinný asistent
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever,Bratislavská 70,601 47 Brno,a ostatní území města Brna
<br> Charakteristika pozice: práce s ohroženými rodinami s dětmi,které jsou v evidenci OSPOD,jejich
stabilizace s důrazem na komplexnf práci s rodinným systémem,podpora návratu dítěte zpět
do rodiny,které bylo dítě odebráno,spolupráce na naplňování cílů v individuálním plánování
a na sanaci rodiny,přímá práce s rodiči zaíněřená na zvyšování jejich kompetencí a nácvik
praktických dovednostf a schopnostf potřebných pro péči o dítě,vykonávání osvěty a podpory rodičů
při vytváření základních hygienických návyků a denního režimu,v oblasti výchovy dítěte <,>
hospodaření domácnosti a jejího chodu a v oblasti trávení volného času,poskytování podpory
při posilování rodičovských kompetencí,při řešení problémů s bydlením a při zajišt'ování
potravinové pomoci či oblečení
<br> i
<br> Platové podmínky: v souladu se zákonem č.262/2006 sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů,a nařízením vlády č.341/2017 sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě,9.platová třída,další příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké
benefity (25 dírů dovolené,3 dny zdravotního volna,příspěvek na stravování,ošatné ve výši
3.500 Kč ročně,osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně na rekreaci,dopravu,kultum <,>
zájmovou činnost,jazykové vzdělávání,dioptrické brýle nebo kontaktnf čočky apod.) jll
<br> Termín nástupu: dle dohody (ideálně co nejdříve)
<br> Požadavky:
minimálně vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou...

Načteno

edesky.cz/d/2639430

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz