« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Václavská, Křídlovická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZNAKOM_-_Vaclavska_Kridlovicka.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0033837/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0033837/2019 Ing.Lang /542174217 25.1.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-12329-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 16.1.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Václavská,Křídlovická podle dokumentace,která je
<br> nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu záboru pro kontejnery (rekonstrukce bytů) na ul.Václavská a Křídlovická <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.2.– 30.4.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopr...
Vaclavska_Kridlovicka_-_zabory_pro_kontejnery.pdf
OBJEKT
<br> č.p.15
<br> O
<br> B
<br> J
<br> E
<br> K
<br> T
<br> č
<br> <.>
<br> p
<br> <.>
<br>
<br> 3
<br> O
<br> B
<br> J
<br> E
<br> K
<br> T
<br> č
<br> <.>
p
<br> <.>
<br> 3
<br> SS
ZP4
<br> P4 E2
b
<br> B
1
E13
<br> M
IM
O
<br> D
O
PR
AVN
Í
<br> O
B
SLU
H
U
<br> IP
19
<br> B2
8
<br> IJ4a
<br> IJ
4a
<br> P2
<br> IP6
<br> IP
6
<br> IP4b
<br> B29
<br> B1
E1
3
<br> IP12
R
<br> É
<br> S
<br> E
<br> R
<br> V
<br> É
<br> B24a
<br> B2
<br> C2b
<br> IP4b
IP12
<br> B
29
<br> B2
<br> IP12
<br> R
<br> É
<br> S
<br> E
<br> R
<br> V
<br> É
<br> IP12
<br> R
<br> É
<br> S
<br> E
<br> R
<br> V
<br> É
<br> P4
C1
<br> B24aB
2
<br> P4C1
<br> B1
E13
<br> 8
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 2
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 7
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> DATUM
<br> MIMO
<br> VOZIDLA
<br> STAVBY
<br> B28
<br> E13
<br> E8a
<br> DATUM
<br> MIMO
<br> VOZIDLA
<br> STAVBY
<br> B28
<br> E13
E8c
<br> m
<br> i
<br> n
<br> <.>
<br> 5
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> A6b A15
<br> 2
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 8
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> m
<br> i
n
<br> <.>
<br>
<br> 1
<br> <,>
<br> 7
<br> 5
<br>
<br> m
<br> 1
<br> 2
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 4
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br>
<br> m
<br> D
ATU
M
<br> M
IM
O
<br> VOZID
LA
<br> STAVBY
<br> B28
E13
E8a
<br> D
ATU
M
<br> M
IM
O
<br> VOZID
LA
<br> STAVBY
<br> B28
E13
E8c
<br> P5
<br> A6b
A15
<br> m
<br> i
n
<br> <.>
<br>
<br> 1
<br> <,>
<br> 7
<br> 5
<br>
<br> m
<br> 8
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 2
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> A6b
A15 P5
<br> D
ATU
M
<br> M
IM
O
<br> VOZID
LA
<br> STAVBY
<br> B28
E13
E8a
<br> D
ATU
M
<br> M
IM
O
<br> VOZID
LA
<br> STAVBY
<br> B28
E13
E8c
<br> 4
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br>
<br> m
<br> u
<br> l
<.>
<br> V
<br> Á
<br> C
<br> L
<br> A
<br> V
<br> S
<br> K
<br> Á
<br> u
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> K
<br> Ř
<br> Í
<br> D
<br> L
<br> O
<br> V
<br> I
<br> C
<br> K
<br> Á
<br> u
<br> l
<.>
<br> K
<br> Ř
<br> Í
D
<br> L
<br> O
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2639015

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz