« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Novolíšeňská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZNAKOM_-_Novolisenska.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0019280/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0019280/2019 Ing.Lang /542174217 25.1.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-45132-6/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 11.1.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Novolíšeňská,Jírova,Koutného,Josefy Faimonové <,>
<br> Mifkova,Klajdovská,Bednaříkova,Rotreklova a na veřejně přístupných účelových
<br> komunikacích chodníky podél ul.Novolíšeňská podle dokumentace,která je nedílnou součástí
<br> tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu realizace prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.2.– 31.12.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 S...
Novolisenska_-_prodlouzeni_trolejbusove_trati_Novolisenska_-_Jirova.pdf
50
m
<br> P4 E
3b
<br> P4
<br> P2
E2a
<br> A11
fluo <.>
<br> IP18
<br> IP6fluo <.>
<br> IP
6 flu
o <.>
<br> IJ4a
<br> B1
E13
<br> MIMO
<br> MHD
<br> B
31a
<br> 7
<br> 0
<br> STOP
<br> P6
<br> IP
18 E3
a
<br> 10
0
<br> m
<br> B
31
<br> a
5
<br> 0
<br> C4
<br> C4
<br> A15
<br> 1
<br> 4
<br> 4
<br> <,>
0
<br> 0
<br>
m
<br> 7
<br> <,>
0
<br> 0
<br>
m
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 0
<br>
m
<br> 1
<br> 8
<br> <,>
0
<br> 0
<br>
m
<br> IJ4c
<br> IJ4a
<br> A1
1
<br> flu
o <.>
<br> 9
<br> 1
<br> <,>
0
<br> 0
<br>
m
<br> 7
<br> <,>
0
<br> 0
<br>
m
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 0
<br>
m
<br> 1
<br> 8
<br> <,>
0
<br> 0
<br>
m
<br> IJ
4c
<br> IJ
4a
<br> A1
5
<br> IJ
4a
<br> Z
<br> A
<br> S
<br> T
<br> Á
<br> V
<br> K
<br> A
<br>
N
<br> O
<br> V
<br> O
<br> L
<br> Í
Š
<br> E
<br> Ň
<br> S
<br> K
<br> Á
<br> Z
<br> R
<br> U
<br> Š
<br> E
<br> N
<br> A
<br>
A
<br>
P
<br> Ř
<br> E
<br> S
<br> U
<br> N
<br> U
<br> T
<br> A
<br>
O
<br> 1
<br> 1
<br> 2
<br>
m
<br>
D
<br> O
<br> P
<br> Ř
<br> E
<br> D
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> S
<br> T
<br> Á
<br> V
<br> K
<br> A
<br>
N
<br> O
<br> V
<br> O
<br> L
<br> Í
Š
<br> E
<br> Ň
<br> S
<br> K
<br> Á
<br> Z
<br> R
<br> U
<br> Š
<br> E
<br> N
<br> A
<br>
A
<br>
P
<br> Ř
<br> E
<br> S
<br> U
<br> N
<br> U
<br> T
<br> A
<br>
O
<br> 6
<br> 4
<br>
m
<br>
D
<br> O
<br> Z
<br> A
<br> D
<br> U
<br> 1
<br> 0
<br> <,>
0
<br> 0
<br>
m
<br> 1
<br> 0
<br> <,>
0
<br> 0
<br>
m
<br> P
<br> Ř
<br> E
<br> C
<br> H
<br> O
<br> D
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ř
<br> E
<br> N
<br> P
<br> O
<br> U
<br> Ž
<br> I
J
<br> P
<br> O
<br> D
<br> C
<br> H
<br> O
<br> D
<br> B20
E13
Z2
<br> P
<br> Ř
<br> E
<br> C
<br> H
<br> O
<br> D
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ř
<br> E
<br> N
<br> P
<br> O
<br> U
<br> Ž
<br> I
J
<br> P
<br> O
<br> D
<br> C
<br> H
<br> O
<br> D
<br> P
<br> Ř
<br> E
<br> C
<br> H
<br> O
<br> D
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ř
<br> E
<br> N
<br> P
<br> O
<br> U
<br> Ž
<br> IJ
<br> P
<br> O
<br> D
<br> C
<br> H
<br> O
<br> D
<br> B20
E13
Z2
<br> P
<br> Ř
<br> E
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2639013

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz