« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat,směnit, darovat, pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat,směnit, darovat, pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit nemovitý majetek
č.j.MMB/0037698/2019 Ních
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darogm pronajmout,propachtovat |_1ebo vvpůičit hmotnou
<br> l <.>
<br> nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako g'prosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> pronájemu
<br> - pozemku p.č.411/77 - ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 11 m2,- části pozemku p.č.392/63 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 158 m2,v k.ú.Staré Brno <.>
<br> 411/20
<br> d'a '\v
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu í mapové podklady knahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e—mail: rutarovamarcclaga brm.cz)
<br> pronájem dvou části pozemku - p.č.770/1 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o celkové výměře 31 m2,v k.ú.Jundrov (23 m2 + 8 m2) <.>
<br> č.j.WB/0037698/2019 ÍVich
<br> (infomace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e—mail: rutarova.marcela©bmo.cz)
<br> 3.pronájem části pozemku p.č.917/1 o výměře 33 m1 a části pozemku p.č.3558/4 o výměře 60 m1,to vše k.ú.Bosonohy
<br> 10267 ! [029/1
<br> 1030/1
<br> 1029/2
<br> '/
<br> „„ A.aš,-%;,7023/2 7/4 „ __.1%?.' -u||poz.p.£ “F.-mstilm' (L "\ i\Át
<br> 7 * 'a,ď foto ro20 — 1004/1
<br> :
<br> IOM/I
<br> vl
<br> 10! 105
<br> IDOS
<br> 9? \ 1003
<br> \.(o „5% \““lk „; © Lokalita - Pražská ($) (ČŠ) 9553 „ % www.namwmm : % (L (jíl.<.> lu" Lmamqrůznru- © (infomace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208,tel.542173078,e—mail: svancerovakaterí...

Načteno

edesky.cz/d/2637955

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz