« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Přihlášení do výběrového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihlášení do výběrového řízení
Přihláška DO výběrového řízení Číslo výběrového řízení: Název výběrového řízení: Jméno,příjmení a titul uchazeče: Datum a místo narození uchazeče: Státní příslušnost uchazeče: Místo trvalého pobytu uchazeče: Kontaktní adresa uchazeče: (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu) Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana: E-mailová adresa: Telefonní kontakt: …………………………… Datum a podpis uchazeče Informace o zpracování osobních údajů,souhlas se zpracováním osobních údajů a prohlášení o poskytnutí informací souvisejících s daným souhlasem se zpracováním osobních údajů – viz následující strany této přihlášky.Informace o zpracování osobních údajů Město Jevíčko zpracovává Vaše identifikační údaje na základě nezbytnosti pro plnění smlouvy (před uzavřením smlouvy) dle čl.6 odst.1 písm.b) Nařízení2.Více informací o zpracování,včetně Vašich práv,naleznete na adrese: https://www.jevicko.cz/index.php?id=8530&lang=cze Souhlas se zpracováním osobních údajů Na základě žádosti správce osobních údajů,kterým je Město Jevíčko,se sídlem Palackého nám. 1,569 43 Jevíčko,IČ: 00276791,se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování výběrového řízení (urychlení a zefektivnění komunikace,získání informací o vzdělání,praxi): (  dávám1 / (  nedávám1 souhlas e-mailová adresa (  dávám1 / (  nedávám1 souhlas telefon (  dávám1 / (  nedávám1 souhlas kontaktní adresa                                                                        (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu) (  dávám1 / (  nedávám1 souhlas profesní životopis (  dávám1 / (  nedávám1 souhlas doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání Příjemci osobních údajů: Osobní údaje nebudou předávány jiným příjemcům.Doba uložení osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci výběrového řízení.Po uplynutí patnácti kalendářních dnů po ukončení výběrového řízení budou nevyzvednuté doklady a podklady obsahující osobní údaje skartovány.Současně prohlašuji,ž...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz