« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Výběrové řízení - právník/právnička právního oddělení odboru organizačního - ÚMČ Brno-sever

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - právník/právnička právního oddělení odboru organizačního - ÚMČ Brno-sever (1,04 MB)
***ík
<br> B
<br> l
<br> ?
OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení výběrového řízení č.3/2019
<br> Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č.31 2/2002 sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení
na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou:
<br> právník/právnička právního oddělení odboru organizačního
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever,Bratislavská 70,601 47 Brno,a ostatní území města Brna
<br> Charakteristika pozice: poskytování právního poradenství pro odbory ÚMČ Brno-sever (zejména
pro odbor majetkový a odbor životního prostředí),poskytování právního poradenství
pro představitele samosprávy,právní kontrola materiálů předkládaných k projednání orgánům
městské části,příprava a připomínkování smluvních dokumentů (zejména nájemních smluv,smluv
o dílo) včetně kontroly plnění podmínek smluv,zastupování před soudy a jinými institucemi
<br> Platové podmínky: v souladu se zákonem č.262/2006 sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů,a nařízením vlády č.341/2017 sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,1l.platová třída,další příplatky dle příslušných
právnfch předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené,3 dny zdravotního volna,příspěvek
na stravování,ošatné ve výši 3.500 Kč ročně,osobnf limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně
na rekreaci,dopravu,kulturu,zájmovou čimiost,jazykové vzdělávání,dioptrické brýle nebo
kontaktní čočky apod.)
<br> Termín nástupu: 01.04.2019
<br> ll
l
<br> l
l
<br> l
l
<br> l
<br> Požadavky:
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
dobrá znalost zákona č.128/2000 sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
zákona č.89/2012 sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,zákona
č.500/2004 sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.106/1999 sb.<,>
o svobodném přístupu k infornnacím,ve znění pozdějších předpisů,a zákona č.34...

Načteno

edesky.cz/d/2636562

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz