« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Grohova 25

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - stanovení DZ VPS Grohova 25 (250,69 kB)
Grohova
<br> ±
á
p
k
o
v
a
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> UL.GROHOVA - MK
<br>
<br>
<br> SPDI - souhlasí s DZ i se ZUK
<br> č.j.: KRPB - / ČJ - 2018 - 0600DI
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ŘÍJEN 2018
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A3
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 1162-2018
ULICE GROHOVA - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> MGR.P.ANDRESOVÁMGR.P.ANDRESOVÁ
<br> S
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> PO-PÁ 19-6h
<br> 1 MÍSTO
<br> 0
<,> 0
<br> 6
2
5
<br> v
iz
k
<br> ó
ta
<br> š
íř
k
a
<br> s V 10 a/e/f (dle VL 24) <.>
<br> značení V 10g,při kombinaci
Vzorový vzhled instalovaného
<br> 0
<,> 1
<br> 2
5
<br> 1
<br> pro řešení dopravních situací ve městě Brně č.16 <.>
Vzhled samotného dopravního značení se řídí metodickým listem
<br> s označením příslušných režimů a doby platnosti <.>
Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových tabulek E 13
<br> stávající doplňkový režim:
<br> 1
3
<br> 34a
34
<br> 32
30
<br> 23
<br> 25
<br> 1
0
<br> 1
1
<br> 21
<br> 1
2
a
<br> a
s
f
<.>
<br> asf <.>
<br> a
s
f
<.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> k
o
s
t
<.>
<br> dl <.>
dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> asf <.>
<br> PRIS
<br> 60°
<br> 60
°
<br> 5
<,> 0
<br> 5
<,> 5
<br> 5
<,> 0
<br> 1
<,> 6
<br> 1
<,> 5
<br> 5
<,> 0
<br> 5
<,> 5
<br> 5
<,> 0
<br> 1
<,> 6
<br> 1
<,> 5
<br> 4,2
4,7
<br> VO
<br> VO
<br> B 2
<br> SL
<br> SL
<br> C
2
e
<br> VO
<br>
E
1
<br> 3
<br> 1
<br> IP
1
<br> ...
Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Grohova 25 (255,55 kB)
1
<br>
<br>
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0037570/2019 5400/OD/MMB/0406018/2018 Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Tel.XXXXXXXXX
<br> 2019-01-24
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> na základě žádosti o stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci a po předchozím písemném
<br> vyjádření Policie ČR,KŘP JMK SPDI Brno,č.j.: KRPB-220567-1/ČJ-2018-0600DI,ze dne
<br> 09.10.2018 vydává podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovení úpravy provozu na místní pozemní komunikaci ul.Grohova 25
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové
<br> tabulky (E13) s uvedením registrační značky vozidla RK0 49AL,a vodorovného dopravního
<br> značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově
<br> postiženou (V 10f) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno
<br> zvláštní užívání komunikace <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Toto stanovení bylo vydáno na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní
<br> komunikaci ul.Grohova 25 z důvodu zřízení vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou
<br> nebo těžce pohybově postiženou <.>
<br>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst.4 a 5 správního řádu
<br> nebyly Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně příslušnénu správnímu orgánu
<br> ve stanovené lhůtě do...

Načteno

edesky.cz/d/2636561

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz