« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Výstavba ČOV a kanalizace Chlumčany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha Chlumčany
al?
<br> ::.K lemoňi—
<br> i/š'bl—FFÍA—
<br> !?!/'7'? u)
<br> - 3 -m- 2519
<br> ?S
<br> &n—
<br> ' \“ * “ 3:
<br> 4 A
<br> „];/;
<br> POHYBLIVÉ Pracovni MÍSTO v DÉLCE 30m
<br> © * '.%$“ ohmů _ „ \.'$ Q&A 3;-
<br> 115
<br> 52)
<br> „hl
<br> 153
<br> 'MJ
<br> A6
<br> =.„ 1 ?ífíflífťý <.>
<br> A7
<br> POHYBLIVÉ PRACOVNÍ MÍSTO v DÉLCE 30m
<br> - 3 -01-ZG?9 MHW ???a _;ij
<br> /M/fwď WV
<br> BV
<br> "108 30130 A 019W“ !NAOOVčld 5AITEÁHOd
<br> 3 U? ZGÝĚI ??
<br> *? " % i)
<br> aiřfý'í
<br> MĚ!/?““ “
<br> potkam As a“ “““-.v? \[Axni '.*
<br> \; _ 1-.MM
<br> Lze—W &
<br> UG :;
<br> _- 3 -m- 2M)
<br> M
<br> POHYBLIVÉ PRACOVNÍ MÍSTO v DÉLCE 30m
<br> A9
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: Výstavba ČOV a kanalizace Chlumčany
Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX00W6IHG*
*MULNX00W6IHG*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/221/2019/SU/PB Louny 09.01.2019
Číslo jednací: MULNCJ 2180/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXXX XXXXXXX
<br>
Toto opatření nabylo účinnosti dne:
<br> Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br>
415621129
415621100
p.blahout@mulouny.cz
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,jako příslušný silniční
správní úřad podle §124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),na základě návrhu žadatele REKULTIVACE
Ústí nad Labem,s.r.o <.>,IČO 25041738,Velká Hradební 3122/52,Ústí nad Labem-centrum,400 01
Ústí nad Labem 1,a souhlasného stanoviska Policie ČR,KRPU DI Louny č.j.KRPU-2959-1/ČJ-2019-
040706-1-IB ze dne 03.01.2019 a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <.>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na místních komunikacích v Chlumčanech v rámci akce: „Výstavba ČOV a kanalizace Chlumčany“ <,>
v termínu od 14.01.2019 do 28.02.2019,při použití následujícího dopravního značení:
<br> v rozsahu: A 15 - Práce; B 1 - Zákaz vjezdu všech vozidel + E 13 text "MIMO VOZIDEL STAVBY" + Z
2 - zábrana pro označení uzavírek; B 24a - Zákaz odbočování vpravo + E 13 text "MIMO VOZIDEL
STAVBY"; B 24b - Zákaz odbočování vlevo + E 13 text "MIMO VOZIDEL STAVBY"; B 28 - Zákaz
zastavení; C 4a - Přikázaný směr objíždění vpravo; C 4b - Přikázaný směr objíždění vlevo; E 7b -
Směrová šipka; IP 10a - Slepá ulice; IP 10b - Slepá ulice vpravo,nebo vlevo; P 7 - Přednost
protijedoucích vozidel; P 8 - Přednost před protijedoucími vozidly - dle přiložených schémat <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů,dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace
nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zák...

Načteno

edesky.cz/d/2635577

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz