« Najít podobné dokumenty

Obec Albrechtice nad Vltavou - Oznámení o možnosti seznámení s návrhem plánu péče pro přírodní památku Jehnědno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Albrechtice nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o možnosti seznámení s návrhem plánu péče pro přírodní památku Jehnědno
\ /4/ \
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,zemĚoĚLsrvl A LESNICTVÍ
<br> Č.j.: KUJCK 5794í201QIOZZL datum: 14.1.2019 vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXXX telefon: XXX XXX XXX Sp.zn.: OZZL 579412019Imachartova
<br> Zveřejnění informace o oznámeni
<br> V souladu s ustanovením & 38 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> oznamujeme <,>
<br> možnost seznámit se s návrhem planu péče pro přírodní památku Jehnědno na období 2019 - 2028 <.>
<br> Do návrhu lze nahlédnout,činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad — Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,pracoviště ul.B.Němcové 49/3,č.dveří 314,v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 16.30 hodin nebo vostatní pracovní dny po telefonické dohodě.Dále lze do plánu péče nahlédnout na Obecním úřadě Albrechtice nad Vltavou nebo na internetových stránkách (www.kraj—jihocesky.cz) v kapitole „Krajský úřad - Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví — Ochrana přírody a krajiny — Oddělení — Příroda,krajina,druhová ochrana - Plány péče" (http:íizp.kraj-jihocesky.cziplany-pece.html) <.>
<br> Písemné vyjádření k oznámeni lze zaslat na adresu: Krajský úřad — Jihočeský kraj,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice nejpozději do 15 dnů od posledního dne zveřejnění této informace <.>
<br> \.J\
<br> ing.XXXXXX XXXXXX
<br> vedoucí odboru životního prostředí,KRAJSKÝ ÚŘAD zemědělství a lesnictví v 2.Ing.XXXXX XXXXXX JIHOČESKÝ !&;pys J _,_ __ odbor ŽlVOtniliD progjávjdj vedouci oddelení ekologie krajiny a NATURA 2000 Zemědělství „ it-:íi|“|íuiví '
<br> U Zimního stadiem: 1952/2 370 76 Cesko Budějovice (6)
<br> JM.„; Ufě“
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> U Zimního stadionu 195212,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,e-maií: machartova©kraj-jihocesky.oz,iD DS: kdib3rr.www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/2635400

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Albrechtice nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz