« Najít podobné dokumenty

Obec Dobrá Voda u Hořic - Pozvánka na zasedání ZO konané dne 30.ledna 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobrá Voda u Hořic.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání ZO konané dne 30.ledna 2019
OBEC Dobrá Voda u Hořic
<br> Zasedání zastupitelstva obce
<br>
se koná 30.ledna 2019
<br>
od 18.00 hodin
<br>
v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>
Program :
<br>
<br> 1.Schválení kupní smlouvy č.2018/18790 ve věci prodeje pozemku p.č.105/5 v k.ú <.>
Horní Dobrá Voda vedeného na LV 405 do vlastnictví Obce Dobrá Voda u Hořic
<br> 2.Schválení Dodatku č.6 Smlouvy o dílo ze dne 19.1.2017 na realizaci veřejné zakázky
„Dobrá Voda u Hořic,Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“
<br> 3.Projednání žádosti o podporu sociální služby v regionu Hořicka
4.Schválení zástupce obce na valné hromadě Vodohospodářské a obchodní společnosti
<br> a.s.konané dne 6.června 2019
<br> 5.Schválení uzavření překlenovacího úvěru pro realizaci stavby „Dobrá Voda u Hořic <,>
Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“
<br> 8.Diskuse
<br> 9.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> V Dobré Vodě u Hořic dne 22.ledna 2019
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno : XX.ledna 2019
<br>
<br> Sejmuto : 30.ledna 2019

Načteno

edesky.cz/d/2633647

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobrá Voda u Hořic      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz