« Najít podobné dokumenty

Obec Hlohovec - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlohovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení revize katastru nemovitostí
<br> Obec Hlohovec podle ustanovení 5 38 odst.1 písm.a) zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) <,>
<br> oznamuje
<br> na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Břeclav (dále jen „katastrální úřad") č.j.RO—1/2019—704,že v katastrálním území Hlohovec obce Hlohovec bude zahájena
<br> revize katastru nemovitostí <,>
<br> která potrvá od 1.4.2019 přibližně do 31.12.2019 <.>
<br> Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu.Učast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná.V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem
<br> katastrálního úřadu <.>
<br> V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti,vyplývající z ustanovení 9 37 odst.1 katastrálního zákona,zejména povinnost
<br> a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce <,>
<br> b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí,a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu,která změnu dokládá,nejedná—Ii se o listiny,které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí <,>
<br> c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru <.>
<br> Neposkytne-li vlastník nebo jiný Oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize,bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí <.>
<br> [ Obecní úřad
<br> Hlavm?5.69143 Hloh
<br> Hlohovec,okres Břeclav
<br> ovec; tel.: 519 354 1.33: www.hlohovec,cz Zverejneno na fyzické a současně na elektron...

Načteno

edesky.cz/d/2633308

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlohovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz