« Najít podobné dokumenty

Královéhradecký kraj - Sdělení o ukončení posuzování záměru Panattoni Park Hradec Králové North

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Královéhradecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení o ukončení posuzování záměru Panattoni Park Hradec Králové North
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> váš dopis zn.: - úřední deska -
ze dne: 22.01.2019
naše značka (č.j.): KUKHK–38011/ZP/2018
<br> vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX
odbor | oddělení: životního prostředí a zemědělství /
<br> EIA,IPPC a technické ochrany
životního prostředí
<br> linka | mobil: 188 / 702 196 322
e-mail: dcernosek@kr-kralovehradecky.cz
<br> datum: 23.01.2019
<br> počet listů: 2
počet příloh: 0 / listů: 0
počet svazků: 0
sp.znak,sk.režim: 208.3,V10
<br> Sdělení o ukončení posuzování záměru „Panattoni Park Hradec Králové North“
podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“),jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 22 zákona,vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,v souladu s ustanovením § 23
odst.2 zákona,sděluje informaci o ukončení posuzování záměru „Panattoni Park Hradec
Králové North“ zařazeného v kategorii II,bodu 106,přílohy č.1 zákona <.>
<br> Posuzování záměru je ukončováno na základě žádosti zástupce oznamovatele
ze dne 22.01.2019 <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky,tj.město Smiřice a Královéhradecký kraj,žádáme
o zveřejnění této informace na úředních deskách.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů <.>
Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky o písemné vyrozumění o dni
vyvěšení této informace příslušnému orgánu (tj.krajskému úřadu) v nejkratším možném
termínu <.>
<br> Do sdělení o ukončení posuzování záměru lze také nahlédnout na internetových stránkách
České informační agentury životního prostředí (https://portal.cenia...

Načteno

edesky.cz/d/2633166


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Královéhradecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz