« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Veřejné zasedání Zastupitelstva města Turnova - čtvrtek 31. ledna 2019 od 17 hod. ve velkém sále KC Střelnice, Markova ul.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné zasedání ZM - leden 2019
STAROSTA MĚSTA TURNOVA
<br>
SVOLÁVÁ
<br>
V E Ř E J N É
Z A S E D Á N Í
<br> ZASTUPITELSTVA
MĚSTA TURNOVA
<br> na čtvrtek 31.ledna 2019 od 17 hod <.>
ve velkém sále KC Střelnice,Markova ul <.>
<br>
<br> Program:
1.Úvod Ing.XXXXX XXXXX XX:XX – XX:XX
Záležitosti odboru životního prostředí
X.Prezentace projektové dokumentace „Revitalizace parku Ing.XXXXX XXXXX XX:XX – XX:XX
U Nádraží,Turnov“
Záležitosti odboru finančního
3.Rozpočtové opatření č.6 na rok 2018 Ing.XXXXX XXXXX XX:XX – XX:XX
Záležitosti odboru správy majetku
X.Prodej pozemku p.č.736/33 k.ú.Daliměřice Ing.XXXXX XXXXX XX:XX – XX:XX
X.Prodej pozemku p.č.1258/7 k.ú.Turnov
6.Odkoupení pozemku p.č.3185/92 k.ú.Turnov
<br> - komunikace ulice Slunečná
7.Vykoupení pozemku p.č.3888/134 k.ú.Turnov od ČD a.s <.>
8.Směna pozemků v k.ú.Turnov s Libereckým krajem
<br> - Střední zdravotnická škola
9.Turnov - mobilní kamera 2 <.>
10.Turnov - forenzní značení kol
11.Bytová lokalita Benátky - ukončení projekční přípravy
Záležitosti odboru školství,kultury a sportu
12.Městské organizace - smlouvy SGEI Mgr.XXXXX XXXXXXXX XX:XX – XX:XX
XX.Vzdělávací centrum Turnov,o.p.s <.>
14.Příspěvky občanů 19:00 – 19:15
Přestávka 19:15 – 19:30
15.Hlasování o podvariantách investičních prioritách města Ing.XXXXX XXXXX XX:XX – XX:XX
na roky XXXX - XXXX
16.Rekonstrukce Základní školy Mašov - další postup
17.Jmenování správní rady kulturního,sociálního Mgr.XXXXX XXXXXXXX XX:XX – XX:XX
a sportovního fondu
XX.Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov za rok 2018
19.Zahrada za Vesnou a ZŠ 28.října Mgr.XXXXXXX XXXX XX:XX – XX:XX
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
starosta města
<br>
<br>
<br> Podklady pro zasedání zastupitelstva města najdete na http://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/podklady-pro-jednani-zm/

Načteno

edesky.cz/d/2632753

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz