« Najít podobné dokumenty

Město Břeclav - Záměr zemědělského pachtu pozemku p. č. 2639/36 o výměře 809 m2 v k.ú. Břeclav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Břeclav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr zemědělského pachtu pozemku p. č. 2639/36 o výměře 809 m2 v k.ú. Břeclav
S00RP00SVE6P
<br> Město Břeclav
Vyvěšeno: 23.1.2019
Sejmuto:
<br> Rada města Břeclavi na své 5.schůzi dne 16.1.2019 schválila,a na základě toho zveřejňuje
<br> ZÁMĚR ZEMĚDĚLSKÉHO PACHTU
pozemku p.č,2639/36 o výměře 809 m2 v k.ú.Břeclav <.>
<br> Upřesňující informace:
Předmětný pozemek se nachází u hřbitova ve Staré Břeclavi a je určen k užívání jako zahrada <.>
Pacht nemovitosti se uskutečňuje v souladu s Pravidly nájmu,výpůjčky a zřizování věcných břemen
u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav,schválenými radou města <.>
Podrobnější informace o pachtu lze získat na tel.čísle 519 311 296 (Alena Rosincová) <.>
Mapka:
<br> Zájemci mohou své nabídky,návrhy a připomínky podávat písemně na adresu:
Městský úřad Břeclav,nám.T.G.Masaryka 42/3,Břeclav,PSČ 690 81,odbor majetkový <,>
XXXXX XXXXXXXXX,a to do X.X.XXXX <.>
<br> Město Břeclav dále sděluje,že v rámci projednávání pachtu v orgánech obce a při případném
uzavření smlouvy budou zpracovávány osobní údaje zájemce o nabízenou nemovitost <.>
Bližší informace je možné získat na webových stránkách města Břeclav <,>
https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaiu-gdpr.případně na úřední desce Městského úřadu
Břeclav <.>
<br> majetkový odbor
fíám.T.G.Masaryka 3
<br> PSČ 690 81 ©
<br> z7> <,>
Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> vedoucí odboru majetkového
<br> XX
X
<br> S00RP00SVE6P

Načteno

edesky.cz/d/2632316

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Břeclav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz