« Najít podobné dokumenty

Město Olomouc - 030 EX 688/14-125 Dražební vyhláška,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Olomouc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Drazebni_vyhlaska.pdf
Exekutorský úřad Brno-město
se sídlem Hlinky 41/104
603 00 Brno
IČ: 62096052
<br> kontakt s účastníky řízení:
<br> Hlinky 510/110,Brno
tel.: +420 543 237 149
<br> e-mail: exekutorsky.urad@brno-mesto.cz
el.podatelna: podatelna.eu@brno-mesto.cz
internet: www.urad.exekutorsky.cz
datová schránka: etag8hb
<br> Sp.zn.oprávněného VS: 5500005711
<br> Čj.:
<br> 030 EX 688/14-125
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor,Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,se sídlem Hlinky XX/XXX <,>
Brno,v právní věci oprávněného – Česká republika - Krajský soud v Ostravě,Havlíčkovo nábřeží
1835/34,702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,IČ: 00215732,proti povinnému XXXXX XXXX <,>
Přichystalova XXXX/XX,XXX XX Olomouc – Hodolany,nar.18.6.1971,ke splnění povinnosti povinného
uložené exekučním titulem – usnesení sp.zn.50T 4/2005,který vydal Krajský soud v Ostravě dne 11.4.2011
a na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č.j.61 EXE 101/2014-12 ze dne
3.3.2014,které vydal Okresní soud v Bruntále rozhodl
<br> takto:
vydává se usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška):
<br> I.Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.ok drazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 28.2.2019 ve 13:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 28.2.2019 ve 13:30 hod <.>
<br> Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád (dále XXX o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se
posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání.Budou-li poté činěna další podání,postup
dle věty předchozí se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo
učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování v...

Načteno

edesky.cz/d/2632271

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Olomouc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz