« Najít podobné dokumenty

Obec Nebahovy - Pozvánka na zastupitelstvo obce-leden 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nebahovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zastupitelstvo obce-leden 2019
Obec Nebahovy Nebahovy 38,384 01
<br> a osady J elemek,Kralovice,Lažišťka,Zdenice '
<br> POZVÁNKA
<br> na zasedání zastupitelstva obce <,>
<br> které se uskuteční dne 31.01.2019 (čtvrtek) od 18,00 hodin vzasedací místnosti Obecního úřadu v Nebahovech <.>
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Kontrola plnění úkolů
<br> 3) Jednací řád zastupitelstva Obce Nebahovy
<br> 4) Souhlas s podáním žádosti o dotaci na akci: „Oprava místní komunikace na pozemku p.č.: 491/2 v k.ú.Jelemek v obci Nebahovy“
<br> 5) Souhlas podáním žádosti o dotaci na akci: „Pořízení nového oplocení/hřiště Zdenice“
<br> 6) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Nebahovy—TS Obec: Rekon.TS,NN“
<br> 7) Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Jelemek-kabel NN <,>
<br> Němec“ 8) Infonnace o přípravě akce: 130 let SDH Nebahovy 9) Diskuze 1 0) Závěr X/ XXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno dne:XX.XX.2019 Sejmuto dne:01.02.2019

Načteno

edesky.cz/d/2631813

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nebahovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz