« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu ul. Drahelická, ul. Kostomlátecká

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu ul. Drahelická, ul. Kostomlátecká
Městský úřad Nymburk
<br> N Ib k Odbor správy městského majetku y m ur Náměstí Přemyslovců 163
<br> 288 02 Nymburk
<br> Spisová značka: M UNYM-050/97884/2018/Mík
<br> Číslo jednací: MUNYM-050/97884/2018/Mik Město Nymburk
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: alena.miklosínova©meu-nbk.cz Náměstí Přemyslovců 163/20
<br> Nymburk: 18.01.2019 288 02 NYMBURK VEREJNA VYHLASKA
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Městský úřad Nymburk,Odbor správy městského majetku města příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích),na základě žádosti,které dne 21.12.2018 podalo Město Nymburk,odbor správy městského majetku,Nám.Přemyslovců 163,28802 Nymburk <,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s ustanovením 5 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),zahájení projednání návrhu
<br> „Stanovení místní úpravy provozu" na pozemních komunikacích silnice č.lI/331 ul.Drahelická a silnice č.Ill/33110 ul.Kostomlátecká správní obvod Nymburk <.>
<br> Důvodem je zajištění informace o kulturní památce Vila Bašta a směru k němu <.>
<br> Městský úřad Nymburk,Odbor správy městského majetku,jako příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona o provozu na pozemních komunikacích,vsouladu s š 77 odst.1 písm.c) a 5 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,na základě žádosti — Města Nymburk,Nám.Přemyslovců 163,288 02 Nymburk ze dne 21.12.2018,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR — Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,Územního odboru vnější služby Nymburk,Dopravního inspektorátu,Boleslavská 1931,288 29 Nymburk,ze dne 11.12.2018 pod Č.j.KRPS-356456-1/ČJ-2018-010806-SMÚP <.>
<br> Tel.: +420 325 501 101 E-mail: mai|©meu-nbk.cz www...

Načteno

edesky.cz/d/2631059

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz