« Najít podobné dokumenty

Obec Konárovice - Zápis ze zasedání OZ 10.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Konárovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání OZ 11.1.2019
OBEC KONÁROVICE
<br> NA RYNKU 11 TEL.:0321/76 60 91 IČO:00235458 “DIČO:O34-00235458 E-MAIL LQNAROVICEQVOLNY.CZ
<br> ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONÁROVICE KONANEHO DNE 10.1.2019
<br> Zahájení: 18:15 hod <.>
<br> _P—řítomni: Dana ]echová,XXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXXXX,Mgr XXXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXX XXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXX,Mgr.Bc.Jirí Kutil
<br> Omluven:
<br> Zapisovatel: XXXX XXXXX v Ověřovatelé zápisu: Mgr.Bc.XXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX
<br> Program jednání: Postupováno dle připraveného a schváleného programu jednání,který je společně s presenční listinou součástí tohoto zápisu <.>
<br> 1)
<br> 2)
<br> 3)
<br> 4) 5) 6)
<br> 7)
<br> Pronájem obecního bytu — vyvěšen záměr —do smlouvy bude vloženo případné zabezpečení domácích zvířat a zákaz užívání dětského hřiště v areálu MŠ
<br> Připravit PD na různé akce,na které by bylo možné žádat o dotace (hřbitovní zeď,hospoda apod.)
<br> Bude provedena kontrola místních komunikaci se společností Eurovia a.s <.>,které by byly vhodné na opravu a bude provedeno jejich nacenění.Na příštím zastupitelstvu bude rozhodnuto,které komunikace budou opraveny <.>
<br> Odstranění smrků u Baráků vulici V Hájku.Budou osloveny firmy,které by provedly jejich odstranění <.>
<br> Bude vybrán multifunkční traktůrek na sekání trávy,na které by bylo možno dokoupit další prvky <.>
<br> Žádost p.Líbalová o umožnění obrubníků před jejich pozemkem.Obecní zastupitelstvo Konárovice nedoporučuje umístění obrub <.>
<br> Od 1.2.2019 přejde Pošta Partner pod obec Konárovice,nutno zajistit nezbytně nutné náležitosti <.>
<br> Zapisovatel: XXXX XXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Ověřovatelé: Mgr.Bc: J iří Kutil.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.XXXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Vyvěšeno: 11.1.2019 Sejmuto:
<br> Zápis sepsán: 11.1.2019
<br> “ ůbec KONÁROVÍCE Na Rynku 11 281 25 KONÁROVICE ičinQZ 35 45

Načteno

edesky.cz/d/2629174


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Konárovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz