« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - VŘ vedoucí OVV ÚMČ Brno-sever, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ vedoucí OVV ÚMČ Brno-sever, formát    
OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení č.2/2019
<br>
<br> Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
<br> samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení
<br> na místo vedoucího úředníka/úřednice na dobu neurčitou:
<br>
<br> vedoucí odboru vnitřních věcí
<br>
Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever,Bratislavská 70,601 47 Brno,a ostatní území města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice: řídí a organizuje činnost odboru vnitřních věcí,zajišťuje a odpovídá
<br> za výkon svěřených činností v oblasti samostatné i přenesené působnosti na úseku odboru vnitřních
<br> věcí,předkládá orgánům městské části k projednání materiály související s oblastí činnosti svěřené
<br> odboru vnitřních věcí,v souladu s rozpočtem městské části zajišťuje a odpovídá za řádné
<br> hospodaření s finančními prostředky,zabezpečuje u finančních operací předběžnou,průběžnou
<br> a následnou řídící kontrolu,zabezpečuje a odpovídá za hospodářsko-správní chod úřadu,metodicky
<br> dohlíží na řádné projednávání přestupků a vedení matriční agendy,zajišťuje organizačně-technické
<br> zabezpečení voleb a místního referenda,zajišťuje a odpovídá za plnění povinností na úseku požární
<br> ochrany a ochrany obyvatelstva
<br>
<br> Platové podmínky: v souladu se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
<br> službách a správě,11.platová třída,další příplatky dle příslušných právních předpisů
<br> a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené,3 dny zdravotního volna,příspěvek na stravování <,>
<br> ošatné ve výši 3.500 Kč ročně,osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně na rekreaci <,>
<br> dopravu,kulturu,zájmovou činnost,jazykové vzdělávání,dioptrické brýle nebo kontaktní čočky
<br> apod.)
<br>
<br> Termín nástupu: 01.07.2019
<br>
<br> Požadavky:
<br> • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním prog...

Načteno

edesky.cz/d/2629019


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz