« Najít podobné dokumenty

Město Karviná - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení na ul. Kosmonautů a Borovského

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karviná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení na ul. Kosmonautů a Borovského
MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
<br> Odbor školství a rozvoje
<br>
<br>
<br> MMKASS08657299
<br> MMKASS08657299
jednoznačný identifikátor dokumentu
<br>  STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ  Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1,733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní kontakt: Karola Śliwky 50/8a,Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 21.01.2019
<br>
ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/009880/2019
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/009572/2019/03
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: Maria.Palova@karvina.cz
<br>
<br> LISTŮ/PŘÍLOH: 3/1
<br> DATUM: 21.1.2019
<br>
Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy,kterým se stanoví přechodné dopravní značení na ul <.>
<br> Kosmonautů
<br>
<br> Magistrát města Karviné,Odbor školství a rozvoje v souladu se zákonem č.314/2002 Sb <.>,o stanovení
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,jako obec s rozšířenou
působností,dále dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),vykonávající státní správu ve věcech provozu na silnicích II.a III.třídy,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „správní úřad“) ve vymezeném
území dle § 6 zákona č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie
ČR,Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje,územního odboru Karviná,Dopravního
inspektorátu (dále jen „dopravní inspektorát“) čj.: KRPT-16513/ČJ-2019-070306 ze dne 18.01.2019
<br> vyhovuje návrhu
<br> právnické osoby Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava,a.s <.>,28.října 1235/169,Ostrava-
Mariánské Hory,IČO 451 93 665 (dále jen „ž...

Načteno

edesky.cz/d/2626514

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karviná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz