« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Záměr obce prodat, směnit, datovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 21. leden 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Řečkovice
č.j.MMB/002804l/2019/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat.směnit.darovat.pronajmout.propachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat ja ko vÝprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením Š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu lS—ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemků
<br> p.č.2045/2 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1128 m2,p.č.2045/4 — ostatní plocha o výměře 153 m2 <,>
<br> p.č.2045/5 — ostatní plocha o výměře 16 m2 <,>
<br> p.č.2045/11 — ostatní plocha o výměře 45 m2 <,>
<br> a části pozemků p.č.2051/3 — ostatní plocha o výměře 56 m2 označené ve Vyčíslení výměr ze dne 1.3.2018 <,>
<br> zak.č.: 29/2018,zpracoval MapKart s.r.o <.>,jako díl B o výměře 5 m2,části p.č.2045/10 — ostatní plocha o výměře 161 m2 označeníjako díl A o výměře 23 m2 <,>
<br> vše k.ú.Rečkovice <,>
<br> prodej vodovodní přípojky inventární číslo 06015/47 (uložením vodovodní přípojky je dotčen pozemek p.č.2045/4 k.ú.Řečkovice) a jednotné kanalizační přípojky inventární číslo 08854 (uložením jednotné kanalizační přípojky je dotčen pozemek p.č.2045/5 k.ú <.>
<br> Řečkovice) <.>
<br> \!.<.> c.<.> MMB/002804l/2019/Vich VYKAZ DOSAVAUWIIIO A NO "0 STAVU \'rmtk IL n.<.> -.aum.<.> mnm ' nwm-b' Vin—m Mun-lu mnu-Mr od" I <.>,<.>._.<.>.-_.—.<.>.5:__.__.u' ; (""“ :.:ouu | 11 ; bc - ' _ - _,| | mnou/4.- „._ ( _ _ _____ __.<.>.__.<.>._ “?.-.<.> - -—,:! - mm ' \ immo !—.'T_.m ' A „' „.'l_ _ ny,-umyli:.' "msi/| _ 4 ' -T ' : ',<.> ; 4- II.VWW) Amnon/l.? M ' :.<.>.<.>.„ v mm v- u ' " _.„„ "'“m'“ - *."- _.\ l _ '.\ n' ' \.<.> a._“ _ \ !| \ \ _ _.<.> __.ť- _" ' \ -.<.> m : a.<.> \ '" wdsuiNl VYMĚR.„mama-u ' ! |'hl"a\nlblulnu\lllnl||1> q uunlw unu |íu|nl — __ _ "_“2.- -:|'.|.<.>.<.>.| 11.gu|.|_.nn.<.> <.>,mm.<.>.<.> s-k.<.>.<.>._|_|.„.„.___ anKlrtl.r.a._ Soulu-d,!._.<.> _.<.>.!.<.> _.-| |_ ouwnm ! 'uU |
...

Načteno

edesky.cz/d/2625544

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz