« Najít podobné dokumenty

Obec Lenešice - MÚ Louny - změna č. 2 Územního plánu Lenešice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lenešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna č. 2 ÚP
*MULNX00VYDJI*
*MULNX00VYDJI*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
______________________________________________________________________
<br>
Spisová značka:
Číslo jednací:
<br> MULN/11811/2017/SU/MI
MULNCJ 92046/2018
<br> Louny 09.01.2019
<br>
Oprávněná
úřední osoba:
Sídlo:
Datová schránka:
Telefon.:
Fax:
E-mail:
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
Pod Nemocnicí XXXX,Louny
gcXbxmk
XXX 621 205
415 621 200
i.makariusova@mulouny.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Změna č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENEŠICE
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ
<br>
<br> ( POŘÍZEMÍ ZMĚNY ZKRÁCENÝM POSTUPEM )
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení územního plánování a památkové péče
(dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),na základě usnesení č.25/2018/9 - 12 Zastupitelstva obce
Lenešice ze dne 01.03.2018 pořídil v souladu s § 55a a 55b stavebního zákona zkráceným
postupem zpracování návrhu Změny č.2 územního plánu Lenešice <.>
<br> Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o Změně č.2 územního plánu Lenešice (dále jen „Změna
č.2 ÚP Lenešice“) podle § 55b odst.2,§ 52 odst.1 a 2 stavebního zákona,v souladu s § 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a oznamuje,že veřejné
projednání návrhu Změny č.2 ÚP Lenešice se koná
<br> dne 20.02.2019 (středa) v 10:00 hod
<br> se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti č.dveří 104,přízemí budovy Městského
úřadu Louny,Pod nemocnicí 2379 Louny <.>
<br> Výklad Změny č.2 ÚP Lenešice v souladu s § 22 odst.4 stavebního zákona provede projektant
Ing.arch.XXXXX XXXXX <.>
<br> ■
<br>
O pořízení změny rozhodlo Zastupitelstvo obce Lenešice z vlastního podnětu na základě
souběžně pořizovaného Regulačního plánu Lenešice pro území bývalého cukrovaru Lenešice
(dále jen „RP Lenešice“) a z důvodu toho,že nebude potřeba zpracování...

Načteno

edesky.cz/d/2625015

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lenešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz