« Najít podobné dokumenty

Obec Polkovice - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky 2018.pdf
gaecní úřa_d Polkovice,751 44 Polkovice 15 <.>
<br> OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
<br> Starosta obce Polkovice podle 5 14 odst.1 písm.a) a 9 34 odst.1 zákona č.27512012 Sb <.>,o votbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů.oznamuje:
<br> 1.Volba prezidenta repubiiky se uskuteční:
<br> v pátek,dne 12.ledna 2018,od 14:00 hod.do 22:00 hod a v sobotu,dne 13.ledna 2018,od 8:00 hod.do 14:00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání volby ve volebním okrsku je volebni místnost v zasedací místnosti v budově Obecního
<br> úřadu,1.poschodí <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním.diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovnim průkazem nebo platným občanským průkazem.Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,nebude mu hiasování umožněno <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hiasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.Vpřípadě konání ll.kola volby prezidenta (26.a 27.ledna 2018),bude toto
<br> oznámeno po vyhiášeni výsledků prvního kola volby prezidenta na úřední desce Obecního úřadu Polkovice <.>
<br> V Polkovicich dne 15.12.2017
<br> (\W lng) XXXXXXXX XXXXX sta sta obce

Načteno

edesky.cz/d/2623171

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz