« Najít podobné dokumenty

Obec Všechovice - Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Všechovice dne 1. 11. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Všechovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE.
OBEC VŠECHOVICE
<br> Obec Všechovice,Všechovice 17,753 53
IČO 00302228,č.ú.1883130339/0800
<br> Tel.: 581622632,Mob.: 602514404
vsechovice@vsechovice.eu starosta@vsechovice.eu
<br> www.vsechovice.eu
<br> I N F O R M A C E
<br>
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Všechovice
<br>
Obecní úřad Všechovice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o
obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Všechovice,svolaného dosavadním starostou obce Radovanem Mikušem
v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání:
<br>
Obec Všechovice – Kulturní dům,č.p.151
<br> Doba konání:
<br>
1.11.2018 od 18:00 hod <.>
<br>
<br> Navržený
program:
<br> Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 1.Volba starosty,místostarosty
<br> 1.1.Určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
<br> 1.2.Volba starosty
1.3.Volba místostarosty
<br> 2.Zřízení kontrolního a finančního výboru
2.1.Určení počtu členů kontrolního a finančního výboru
2.2.Volba předsedy kontrolního výboru
2.3.Volba předsedy finančního výboru
2.4.Volba členů finančního výboru
2.5.Volba členů kontrolního výboru
<br> 3.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
<br> 4.Diskuse
<br>
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br> Ve Všechovicích dne 24.10.2018
<br> Vyvěšeno: 24.10.2018
Sejmuto:
<br> XXXXXXX XXXXX
dosavadní starosta obce Všechovice

Načteno

edesky.cz/d/2623017

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Všechovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz