« Najít podobné dokumenty

Obec Kraborovice - Veřejná vyhláška- Uzavírka silnice č.II-345 Krabovice- Borek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kraborovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška- Uzavírka silnice č.II-345 Krabovice- Borek
Městský úřad Chotěboř Odbor dopravy a přestupků Trčků z Lípy 69,583 01 Chotěboř
<br> Cj.: MCH-41 104/2018/ODAP/BJ Sp.zn.: SZ-MCH-8979/2018/ODAP/BJ Dne: 2.srpna 2018
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXXXXX XXX
<br> E-mail: blazejovska©choteborcz
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Chotěboř,Odbor dopravy a přestupků,jako příslušný správní orgán pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle 5 124 odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů.v řízení o žádosti,kterou podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizace,(IČO 00090450),Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava 1,ze dne 26.07.2018 ve věci stanovení přechodného dopravního značení a po předchozím projednání a písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,Územního odboru Havlíčkův Brod.Dopravního inspektorátu pod č.j.: KRPJ-78813-1/ČJ-2018-161606-MULL ze dne 3107.2018 podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích ve správním odvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř,a to na silnicích č.II/345,III/34520,III/34522,III/34524,HI/34526,II/344,II/346,IH/3469,III/34610,III/34512,II]/34514,III/34517 a přilehlých místních komunikacích z důvodu opravy propustku,který je vhavarijním stavu a opravy povrchu vozovky,dle grafické přílohy <.>
<br> Stanoveníje platné na dobu od 27.08.2018 do 31.08.2018
<br> za následujících podmínek:
<br> l.osazení dopravního značení bude provedeno dle grafické přílohy,bude v souladu s ustanovením zákona o silničním provozu,vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“,TP 143,VL 6.1,VL 6.2,VL 6.3...

Načteno

edesky.cz/d/2617959

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kraborovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz