« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Záměry SMB R8/009, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry SMB R8/009, formát    
č.j.MMB/0028041/2019/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br>
<br> 1.prodej pozemků
<br> p.č.2045/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1128 m2 <,>
<br> p.č.2045/4 – ostatní plocha o výměře 153 m2 <,>
<br> p.č.2045/5 – ostatní plocha o výměře 16 m2 <,>
<br> p.č.2045/11 – ostatní plocha o výměře 45 m2 <,>
<br> a části pozemků
<br> p.č.2051/3 – ostatní plocha o výměře 56 m2 označené ve Vyčíslení výměr ze dne 1.3.2018 <,>
<br> zak.č.: 29/2018,zpracoval MapKart s.r.o <.>,jako díl B o výměře 5 m2 <,>
<br> části p.č.2045/10 – ostatní plocha o výměře 161 m2 označení jako díl A o výměře 23 m2 <,>
<br> vše k.ú.Řečkovice <,>
<br>
<br> prodej vodovodní přípojky inventární číslo 06015/47 (uložením vodovodní přípojky je
<br> dotčen pozemek p.č.2045/4 k.ú.Řečkovice) a jednotné kanalizační přípojky inventární
<br> číslo 08854 (uložením jednotné kanalizační přípojky je dotčen pozemek p.č.2045/5 k.ú <.>
<br> Řečkovice) <.>
<br>
<br> č.j.MMB/0028041/2019/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208 <,>
<br> tel.542173078,e-mail: svancerova.katerina@brno.cz)
<br>
<br>
<br> Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí MO MMB
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno: od:
<br> do:
<br>
<br> 2019-01-18T11:20:35+0100
Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX XXXfXXeXXXXaXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/2614986

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz