« Najít podobné dokumenty

Město Chrudim - 39 Záměr obce směnit/prodat pozemky v k. ú. Chrudim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrudim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer.pdf
MĚS TO CHRUDIM tel.: 459 657 111,fax1469 657 703
<br> Resse/ovo náměstí 77,537 16 Chrudim e-mai/J urad©chrudim-city.cz Odbor správy majetku Arc/dělení správy majetku http J/www.chrudim.eu Adresa pracoviště: Resselovo nám.77,537 16 Chrudim JDDS : 3y3b2pi,JČ: 00270211
<br> čj.CR 003647/2019 V Chrudimi dne 15.01.2019 Vyřizuje: Benešová
<br> Město Chrudim v souladu s ust.& 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje záměr obce:
<br> — směnit pozemek p.č.1368/1,orná půda,o výměře 8.749 m2,v k.ú.Chrudim za pozemek p.č.2811/3,orná půda,o výměře 1870 m2,v k.ú.Chrudim
<br> - směnit část pozemku p.č.2415/19,orná půda,() výměře cca 320 m2,za část pozemku p.č.2415/96,orná půda,o výměře cca 5 m2,oba v k.ú.Chrudim
<br> - prodat pozemek p.č.st.5314,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 46 m2,a část pozemku p.č.2780/3,ostatní plocha — ostatní komunikace,o výměře 300 m2,oba v k.ú.Chrudim
<br> - směnit část pozemku p.č.2780/3,která byla geometrickým plánem oddělena a nově označena jako p.č.2780/12,ostatní plocha - ostatní komunikace,o výměře 72 m2,v k.ú.Chrudim,za část pozemku p.č.1345/2,ostatni plocha - jiná plocha,o výměře cca 75 m2,v k.ú.Chrudim
<br> - prodat část pozemku p.č.2415/41,ostatní plocha — ostatní komunikace,o výměře cca 124 m2,v k.ú.Chrudim
<br> - prodat část pozemku p.č.659,orná půda,o výměře cca 370 m2,v k.ú.Topol
<br> - prodat část pozemku p.č.2364/24,ostatní plocha - zeleň,o výměře cca 100 m2,v k.ú.Chrudim
<br>.<.>.<.>.<.> M1.Ing.František Pi starosta měs <.>

Načteno

edesky.cz/d/2614542

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chrudim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz